Sivukartta  |  Tulostettava versio Tulosta  |  Tekstin koko: Suurenna tekstin kokoa Pienennä tekstin kokoa

Tiedote: Kaksi mielenterveyskuntoutujien kokemusarviointiraporttia ilmestyy

29.5.2013

Mielenterveyden keskusliitto

 

Kaksi mielenterveyskuntoutujien kokemusarviointiraporttia ilmestyy:

Palvelujen kehittäminen riippuu usein hoksaamisesta

Mielenterveyskuntoutujien kokemusarviointi on tätä päivää: henkilöt, jotka itse ovat olleet mielenterveyspalvelujen käyttäjiä, pystyvät oman kokemuksensa ja laadukkaan koulutuksen kautta löytämään uudenlaista näkökulmaa palvelujen arvioimiseen ja kehittämiseen. Arviointi perustuu haastatteluihin ja havaintoihin. Haastattelutilanteessa kokemusarvioijat kohtaavat palvelujen käyttäjät vertaisina ja oman elämänsä asiantuntijoina.

Palvelujen käyttäjän kuuleminen parantaa palveluja

Keskeinen havainto on, että usein palvelujen kehittämiseen ei tarvita rahaa, mutta sen sijaan tarvitaan palvelujen käyttäjien kuulemista, jotta asioita tullaan ajatelleeksi ja että ne hoidetaan hyvin. Tulokset osoittavat, miten tärkeää on ottaa palvelunkäyttäjien ääni mukaan jo rakennusten suunnittelu-, remontointi- ja korjausrakentamisessa sekä palvelun käyttäjä subjektiksi asumisen arkea tai toimintaa suunniteltaessa, toteutettaessa, kehitettäessä ja arvioitaessa.

Mielenterveyden keskusliitto julkaisee kaksi tuoretta arviointiraporttia. Toisessa kerrotaan Helsingissä sijaitsevien Lilinkotisäätiön kolmen tehostettua palveluasumista tarjoavan palvelutalon asukkaiden ja työntekijöiden näkemyksistä ja toisessa selvitettiin Alvi ry:n Laturin Tukiyhteisön jäsenten ja työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia Tukiyhteisön toiminnan laadusta ja kehittämistarpeista. Kokemusarvioitsijat ovat tehneet kaikkiin kohteisiin myös kehittämisehdotuksia.

Oma koti on tärkeä

Lilinkotisäätiöllä on kuusi tehostettua palveluasumista tarjoavaa palvelutaloa, jotka sijaitsevat eri puolilla Helsinkiä. Haastatellut asukkaat olivat pääosin tyytyväisiä palvelutalon tiloihin ja omaan huoneeseen/asuntoon.  Asukkaiden mielestä palvelutalon vahvuuksia ovat oma huone ja rauha sekä oman huoneen saniteettitilat ja mahdollinen parveke. Vahvuuksia olivat asukkaiden näkemysten mukaan esimerkiksi myös hyvä ruoka, auttavainen talonmies ja ohjaajat, vuorovaikutus muiden asukkaiden kanssa, ulkomaanmatkat ja erilaiset ryhmät.

Kehittämis­ehdotukset liittyvät kokemustiedon ja käyttäjälähtöisyyden huomioon ottamiseen asumisen arjessa. On tärkeää esimerkiksi varmistaa, että asukas voi osallistua tietoisesti oman kuntoutussuunnitelmansa laatimiseen. Ohjaajien tulisi saada tietoa psykiatrin tekemästä hoito- ja kuntoutussuunnitelmista. 

Matalan kynnyksen paikka auttaa arjessa

Alvi ry:n Laturin Tukiyhteisö on matalan kynnyksen toiminta- ja kohtaamispaikka täysi-ikäisille helsinkiläisille, joilla on tai on joskus ollut kokemusta mielenterveydellisistä häiriöistä, syrjäytymisestä tai muutoin vain katselevat asioita toisesta näkökulmasta.

Kokemusarvioijat esittävät, että jäsenten näkemyksiä tulisi ottaa enemmän huomioon, jotta Laturin tiloja voisi hyödyntää monipuolisemmin.  Tilojen muuttamista olisi hyvä suunnitella ja pohtia yhdessä jäsenten kanssa. Ohjaajien olisi hyvä vielä aktiivisemmin tukea ja kannustaa jäseniä toimintaan ja mahdollistaa myös jäsenten vapaamuotoinen oleilu Laturissa.

Koska suurin osa Laturin jäsenistä on miehiä, ehdotetaan miesohjaajia enemmän mukaan Laturin toimintaan. Ohjaajien käyntejä jäsenten kotiin heidän toivomuksestaan voitaisiin tehdä silloin tällöin, esimerkiksi kerran kuukaudessa.

Raportit ovat ladattavissa netistä osoitteesta: http://www.mtkl.fi/liiton_toiminta/tutkimus/

 

Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Heini Kapanen, Mielenterveyden keskusliitto, heini.kapanen@mtkl.fi, puh. 050 4321 923.

Mielenterveyden keskusliitto ry on mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien sekä heidän läheistensä itsenäinen kansalaisjärjestö. Siihen kuuluu 190 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea ja niiden kautta yli 22 000 henkilöjäsentä. Mielenterveyden keskusliitto on Euroopan suurin mielenterveysalan kansalaisjärjestö. www.mtkl.fi

Mielenterveyden keskusliiton toiminnan päärahoittaja on Raha-automaattiyhdistys. Lisätietoja: www.ray.fi

 
 
Palvelun tekninen toteutus Optinet Oy