Sivukartta  |  Tulostettava versio Tulosta  |  Tekstin koko: Suurenna tekstin kokoa Pienennä tekstin kokoa

Mielenterveyden keskusliitto vastustaa pakkotoimien laajentamista asumispalveluihin

16.9.2013

Mielenterveyden keskusliiton liittovaltuuston kokouksessa perjantaina 13.9.2013.

                                                                                                   

RAJOITUSTOIMENPITEIDEN KÄYTTÖÄ EI SAA LAAJENTAA KOSKEMAAN MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUJA

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu esitystä uudeksi itsemääräämisoikeuslaiksi, jonka mukaan rajoitustoimenpiteiden käyttöä laajennettaisiin vapaaehtoisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin mielenterveyslakia huomattavasti kevyemmin perustein ja osin toimivalta rajoitustoimenpiteiden käyttämiseen annettaisiin hoitohenkilökunnalle. Pahimmassa tapauksessa tämä johtaisi kahteen rinnakkaiseen järjestelmään, joilla mielenterveyskuntoutujien itsemääräämisoikeutta voitaisiin rajoittaa.

Esityksen mukaan lain piirissä olisi noin 7.000 erilaisissa suurimmaksi osaksi yksityisten palveluntuottajien tuottamissa kuntoutus-, hoito-, ryhmä- ja perhekodeissa asuvia mielenterveyskuntoutujia.

Mielenterveyslaissa on säädetty varsin tarkasti, millä edellytyksillä, kuka, miten, missä tilanteissa ja millä tavalla potilaaseen voidaan kohdistaa rajoitustoimenpiteitä. Itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa vain, kun henkilö on määrätty tahdosta riippumattomaan hoitoon, joka toteutetaan psykiatrisessa sairaalassa.  Lisäksi tänä päivänä mielenterveyslain mukaisessa tahdosta riippumattomassa hoidossa pyritään kansallisen mielenterveys- ja päihdeohjelman mukaisesti pakon käytön vähentämiseen eikä tätä kehitystä ja suuntaa tule vaarantaa.

Esitetyn itsemääräämisoikeuslain sääntelemiä rajoitustoimenpiteitä ei tule sallia mielenterveydenhäiriöiden perusteella eikä näin laajentaa rajoitustoimenpiteiden käyttöä mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoiseen sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palveluihin. Lakia ei tule myöskään soveltaa asiakkaiden ja potilaiden yksityiskodeissa, joihin valvonta ei ulotu.

Lisätietoja: Lakimies Merja Karinen, merja.karinen@mtkl.fi, puh. 050 561 7416

 

Mielenterveyden keskusliitto ry on mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien sekä heidän läheistensä itsenäinen kansalaisjärjestö. Siihen kuuluu 190 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea ja niiden kautta yli 22 000 henkilöjäsentä. Mielenterveyden keskusliitto on Euroopan suurin mielenterveysalan kansalaisjärjestö. www.mtkl.fi

Mielenterveyden keskusliiton toiminnan päärahoittaja on Raha-automaattiyhdistys. Lisätietoja: www.ray.fi

 
 
Palvelun tekninen toteutus Optinet Oy