Hyppää sisältöön

Kokousedustajien valinta

Liittokokous järjestetään verkossa 12.-13.12.2020. Myös äänestykset hoidetaan sähköisellä äänestysjärjestelmällä. Siksi jäsenyhdistysten on ilmoitettava liittokokousedustajansa uudestaan viimeistään 6.12. Lähetämme tarkemmat ohjeet sähköpostitse.

Yhdistys voi ilmoittaa liittokokoukseen jäsenmääränsä mukaan 2-6 edustajaa, kaksi jokaista alkavaa sataa jäsentä kohti.

Yhdistys voi myös ilmoittaa vain yhden edustajan, joka on valtuutettu käyttämään kaikkia yhdistyksen ääniä. Tämä valtakirjalomake saapuu virallisen kokouskutsun mukana, joka postitetaan liitosta 10.11.2020. Edustajalla saa olla vain yhden yhdistyksen antama valtakirja.

Edustaja käyttää liittokokouksessa päätösvaltaa, eli hän saa pitää puheenvuoroja ja äänestää. Yhdistys valitsee edustajansa sillä tavalla kuin sen omissa säännöissä määrätään. Jos säännöissä ei määrätä, että edustajien valinnan tekee yhdistyksen kokous, niin edustajat valitsee hallitus.

On tärkeää valita myös varaedustajat siltä varalta, että valituille edustajille tai joillekin heistä tulee este.  Lue lisää liiton säännöistä.

Palaa etusivulle >