Hyppää sisältöön

Kokousedustajien valinta

Uusia ohjeita liittokokoukseen saapuville

Koronavirusaltistuksen ehkäisemiseksi liittokokoustilaan voidaan ottaa kerrallaan enintään 150 henkilöä. Jotta kokouspaikalla voidaan minimoida korona-altistuksen riski, suosittelemme seuraavia saapumisohjeita.

Edustajien osallistuminen kokoukseen uusien suositusohjeiden mukaan

Suosittelemme, että kukin jäsenyhdistys lähettää paikalle vain yhden äänivaltaisen edustajan. Kannattaa kuitenkin valita hänelle varahenkilö jo valmiiksi esimerkiksi sairastapauksen tai muun esteen vuoksi. Lue lisää suositusohjeista.

Yhdistys voi valita edustajia jäsenmäärän mukaan

Yhdistys voi lähettää liittokokoukseen jäsenmääränsä mukaan 2-6 edustajaa, kaksi jokaista alkavaa sataa jäsentä kohti. Yhdistys voi myös lähettää vain yhden edustajan, joka on valtuutettu käyttämään kaikkia yhdistyksen ääniä. Tämä valtakirjalomake saapuu virallisen kokouskutsun mukana, joka saapuu yhdistyksiin 14.9.2020. Edustajalla saa olla vain yhden yhdistyksen antama valtakirja.

Edustajalla on liittokokouksessa oikeus käyttää päätösvaltaa, eli hän saa käyttää puheenvuoroja ja äänestää. Yhdistys valitsee edustajansa sillä tavalla kuin sen omissa säännöissä määrätään. Jos säännöissä ei määrätä, että edustajien valinnan tekee yhdistyksen kokous, niin silloin edustajat valitsee hallitus.

On tärkeää valita myös varaedustajat siltä varalta, että valituille edustajille tai joillekin heistä tulee este.  Lue lisää liiton säännöistä.

Palaa etusivulle >