Hyppää sisältöön

Kokousedustajien valinta

Yhdistys voi valita edustajia jäsenmäärän mukaan

Yhdistys voi lähettää liittokokoukseen jäsenmääränsä mukaan 2-6 edustajaa, kaksi jokaista alkavaa sataa jäsentä kohti. Yhdistys voi myös lähettää vain yhden edustajan, joka on valtuutettu käyttämään kaikkia yhdistyksen ääniä. Tämä valtakirjalomake saapuu virallisen kokouskutsun mukana. Edustajalla saa olla vain yhden yhdistyksen antama valtakirja.

Edustajalla on liittokokouksessa oikeus käyttää päätösvaltaa, eli hän saa käyttää puheenvuoroja ja äänestää. Yhdistys valitsee edustajansa sillä tavalla kuin sen omissa säännöissä määrätään. Jos säännöissä ei määrätä, että edustajien valinnan tekee yhdistyksen kokous, niin silloin edustajat valitsee hallitus.

On tärkeää valita myös varaedustajat siltä varalta, että valituille edustajille tai joillekin heistä tulee este.  Lue lisää liiton säännöistä.

Seuraajat

 Yhdistys voi lähettää liittokokoukseen myös seuraajia. Heillä ei ole päätösvaltaa eli äänioikeutta. Seuraajien ruokailukulut maksaa yhdistys.

Palaa etusivulle >