Hyppää sisältöön

Tietoa liittokokouksesta

Toukokuun ylimääräinen liittokokous käsittelee esityksen liiton sääntöjen uudistamisesta. Ylimääräisessä liittokokouksessa äänivaltaa käyttävät jäsenyhdistysten valitsemat edustajat.

Mielenterveyden keskusliiton hallitus päätti kokouksessaan 25.1.2021 kutsua koolle liiton ylimääräisen liittokokouksen.

Ylimääräinen liittokokous järjestetään etäkokouksena 8.5.2021 klo 9 alkaen osoitteessa Malmin kauppatie 26, 4 krs. 00700 Helsinki.

Liittokokous verkossa 8.5.2021

Mielenterveyden keskusliiton ylimääräinen liittokokous järjestetään verkossa Zoom-alustalla ja eVaali.fi-äänestysjärjestelmällä.

Ylimääräisessä liittokokouksessa käsitellään esitys liiton uusiksi säännöiksi. Sääntöuudistusta on valmisteltu jo vuoden 2020 aikana. Esitys oli mukana joulukuun Valta ja vastuu -liittokokouksen esityslistalla, mutta varsinainen liittokokous palautti esityksen takaisin jatkovalmisteltavaksi.

Lopullisen esityksen ylimääräiselle liittokokoukselle viimeistelee liiton hallitus ja päivitetty luonnos toimitetaan yhdistyksille kokouskutsun mukana.

Tutustu sääntöuudistuksen tavoitteisiin ja muutoksiin

Ilmoita valtakirjalla edustajat ja varaedustajat 30.4. mennessä

Yhdistyksen tulee valita kokousedustajansa yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Edustajat ilmoitetaan etukäteen valtakirjalla. Samalla valtakirjalla ilmoitetaan myös yhdistyksen varaedustaja.

Yhdistyksen edustajavalinnat kannattaa tehdä ajoissa, jotta yhdistyksen liittokokousedustajat ovat tiedossa, kun täytettävä valtakirjalomake saapuu yhdistyksiin huhtikuussa.

Lue lisää edustajavalinnoista

Vain 30.4. mennessä ilmoitetut edustajat voivat edustaa yhdistystä ylimääräisessä liittokokouksessa.

Lisätietoja

Valtakirjat ja ilmoittautuminen
Maie Puusaar, maie.puusaar@mtkl.fi

Liittokokouksen käytännöt ja osallistuminen
Helena Koskelo-Suomi, helena.koskelo-suomi@mtkl.fi
Yhdistysten palvelupuhelin 050 339 4971 maanantaisin klo 9-16
Muina aikoina 050 3627 637

Juridiset kysymykset
Oskari Korhonen, oskari.korhonen@mtkl.fi

Viestintä
Sirkku Immonen, sirkku.immonen@mtkl.fi, 040 124 4700

Palaa etusivulle