Hyppää sisältöön

Nuoren ammatillinen kuntoutus voi auttaa oman polun löytämisessä

Hei, sinä 16–29-vuotias nuori aikuinen! Tuntuuko tulevaisuus ahdistavalta? Onko oma polku hukassa? Nuoren ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua suunnittelemaan seuraavia askeleita ja löytämään paikkasi vaikkapa työ- tai opiskeluelämästä, kirjoittaa sosiaalityön asiantuntija Riikka Mettälä blogitekstissään.

Näin kesällä osa nuorista ja nuorista aikuisista odottaa jo mahdollisia pääsykokeiden tuloksia malttamattomana. Osalla tulevaisuuden suunnitelmat voivat puolestaan olla täysin auki. Jaksaminen voi olla äärirajoilla, motivaatio ja usko itseen koetuksella, eikä oma polku työ- ja opiskelumaailmassa ole vielä selkiintynyt.

Meistä kukaan ei voi väistää sitä faktaa, että elämme valtavan mielenterveyskriisin keskellä. Erityistä huolta herättää lasten ja nuorten tilanne. Myös minä olen huolissani kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevista nuorista ja nuorista aikuisista, jotka helposti ovat palvelujärjestelmässämme väliinputoajia. Palveluiden piiriin hakeutuminen ja pääseminen tulisi olla mahdollisimman joustavaa, eikä hidasteeksi saisi muodostua esimerkiksi lääkäriin jonottaminen lausuntoa varten tai kirjallisten hakemusten täyttäminen.

Kun nuoren toimintakyky on heikentynyt, apu tulevaisuuden suunnittelemiseen ja esimerkiksi työelämävalmiuksien vahvistamiseen voi löytyä Kelan nuoren ammatillisen kuntoutuksen kautta. Sen tavoitteena on auttaa nuorta löytämään oma polku työ- ja opiskeluelämässä silloin, kun tämä tarvitsee tukea päästäkseen elämässä eteenpäin.

Kelan tilastojen mukaan vuonna 2022 nuoren ammatillisen kuntoutuksen asiakkaina oli lähes 10 000 16–29-vuotiasta nuorta ja nuorta aikuista. Tämä osoittaa, että moni tarvitsee tukea oman polkunsa löytämisessä. Avaan asiaa hieman lisää – ehkä tästä on apua sinun tai läheisesi tilanteeseen?

Kenelle nuoren ammatillinen kuntoutus on suunnattu ja miten sinne ohjaudutaan?

Nuorten ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu 16–29-vuotiaille, ja sitä järjestää Kela. Kyseisen kuntoutuksen myöntäminen edellyttää, että nuoren toimintakyky on heikentynyt niin, että se rajoittaa tulevaisuuden suunnittelua, opiskelemaan tai työelämään pääsyä tai estää nuorta jatkamasta opintojaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittelee toimintakyvyksi ihmisen fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset edellytykset selviytyä hänelle itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista, siinä ympäristössä, missä hän elää. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi työ, opinnot, vapaa-aika ja ihmissuhteista huolehtiminen.

Nuoren ammatilliseen kuntoutukseen kuuluu erilaisia vaihtoehtoja, joita voidaan myöntää ilman lääkärinlausuntoa. Kuntoutus ei siis edellytä diagnoosia. Nuoren ei tarvitse tietää, mitä kuntoutusmuotoa hän hakee ottaessaan yhteyttä Kelaan itse tai jonkun kanssa yhdessä. Suullisen haastattelun jälkeen nuori saa päätöksen, myönnetäänkö hänelle nuoren ammatillinen kuntoutus.

Mitä nuoren ammatillinen kuntoutus pitää sisällään?

Palveluvalikkoon kuuluu Nuotti-valmennus, ammatillinen kuntoutusselvitys, työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus sekä koulutuskokeilu.

Nuotti-valmennuksessa nuori saa oman henkilökohtaisen valmentajan, jonka kanssa hän työskentelee omien yksilöllisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ammatillisen kuntoutusselvityksen aikana nuori saa tukea tilanteensa selvittelyyn ja kuntoutuksen suunnitteluun moniammatillisen tiimin kanssa. Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus voi olla työkokeilua, työhönvalmennusta tai näiden yhdistelmä. Koulutuskokeilu voi taas auttaa, jos nuorella on erityisiä vaikeuksia koulutusalan valinnassa ja hän haluaa varmistaa, että suunniteltu koulutus soveltuu hänelle. Nuoren ammatillisen kuntoutuksen ajalta voi olla oikeutettu Kelan kuntoutusrahaan.

Mitä jos on todettu sairaus, joka heikentää opiskelu- tai työkykyä?

Jos nuorella on diagnosoitu jokin sairaus ja hänellä on hoitosuhde terveydenhuollossa, kuntoutuksen kokonaisuudesta vastaa hoitotaho. Tällöin tarvitaan hoitotaholta lääkärinlausunto, jossa perustellaan ammatillisen kuntoutuksen tarpeellisuus ja oikea-aikaisuus. Tällaisessa tilanteessa nuori hakee siis ammatillista kuntoutusta eikä nuoren ammatillista kuntoutusta. Vaikka nuoren ammatillisessa kuntoutuksessa ja ammatillisessa kuntoutuksessa palveluvalikko on osakseen sama, ovat nämä kaksi erillistä asiaa, joilla on omat pykälät ja myöntämisperusteet laissa.

Mikäli nuorelle myönnetään edellytysten täyttyessä koulutus ammatillisena kuntoutuksena, koulutusalan tulee olla terveydentilalle soveltuva ja sen tulee mahdollistaa osallistuminen työelämään sairaudesta huolimatta. Ammatillinen kuntoutus voidaan myöntää esimerkiksi lukio-opintoihin, ammattikouluun tai korkeakouluun. Kela arvioi koulutuksen tarkoituksenmukaisuutta yksilöllisesti.

Nuoren ammatillinen kuntoutus on turvattava

Ennaltaehkäisyyn ja mielenterveyspalveluihin panostaminen ovat tärkeitä asioita, mutta tärkeä osa palvelujärjestelmäämme ovat myös oikea-aikaiset ja toimivat kuntoutuspalvelut. Valtiovarainministeriön keväällä 2023 julkaisemassa Julkisen talouden meno- ja rakennekartoituksessa on ehdotettu yhtenä mahdollisena säästötoimenpiteenä sitä, että Kelan ammatilliseen kuntoutukseen ei olisi enää mahdollista päästä ilman sairaus- tai vammadiagnoosia.

Nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveysongelmat, pahoinvointi ja uupuminen ovat olleet paljon esillä. Mielestäni on ensisijaisen tärkeää, että nuoret ja nuoret aikuiset pääsevät jatkossakin matalalla kynnyksellä ja oikea-aikaisesti ammatillisen kuntoutuksen piiriin.

Riikka Mettälä

Kirjoittaja on Mielenterveyden keskusliiton sosiaalityön asiantuntija, jolle nuorten aikuisten mielenterveysteemat ovat sydämen asia.

Lähteet lisäksi:

Ammatillinen kuntoutus ja Kelalta erikseen pyydetyt tilastot.

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko tietää aina ensimmäisenä kuulumisemme, saada tapahtumatietomme ja muut ajankohtaiset mielenterveyskentän uutiset kätevästi suoraan sähköpostiisi? Tilaa sähköinen uutiskirjeemme. Tilaamalla uutiskirjeen annat suostumuksen tietojesi käsittelyyn tietosuojaselosteemme mukaisesti.