Hyppää sisältöön
Mielenterveyden keskusliitto

Ota yhteyttä

Yleiset yhteystiedot

Helsinki

Malmin kauppatie 26, 4. krs, 00700 Helsinki
Infopuhelin 09 565 7730 avoinna ma–to klo 10–14
etunimi.sukunimi@mtkl.fi
toimisto@mtkl.fi

Laskutusosoitteet löydät sivun alalaidasta.

Mielenterveyden keskusliitto on mielenterveysongelmia itse kokeneiden ihmisten järjestö. Ajamme mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden ja heidän läheistensä etuja yhteiskunnassa, toimimme asiantuntijana heitä koskevissa asioissa ja tuotamme tarvittavia palveluja. Toiminnassamme yhdistyvät kokemustieto ja ammatillinen asiantuntemus.
 • Toiminnanjohtaja, Helsinki Olavi Sydänmaanlakka

  Johdan Mielenterveyden keskusliiton toimintaa, ja vastaan järjestön vaikuttamistyöstä, yhteistyöverkostoista ja yhteiskuntasuhteista.
 • Järjestö- ja kehitysjohtaja, Helsinki Janne Jalava

  Vastuullani on liiton kokonaisvaltainen kehittäminen ja toiminnan tuloksellisuuden sekä vaikuttavuuden seuranta ja analysointi. Lisäksi toimin toiminnanjohtajan sijaisena ja johtoryhmän jäsenenä. Erityinen painopiste työssäni on myös jäsenjärjestöjen toiminnan kehittäminen.
 • Talous- ja hallintojohtaja, Helsinki Tuija Sarkama

  Vastuullani on talouden johtaminen talousarvioista tilinpäätökseen, budjetointi- ja raportointiprosessit, henkilöstöhallinto, TES:it ja työsopimukset, työhyvinvointiasiat, STEA:n vuosiselvitykset, vakuutukset, hallinnon tietojärjestelmät, hankinnat ja kilpailuttaminen.
 • Erityisasiantuntija, Helsinki Päivi Rissanen

  VTT, kokemusasiantuntija. Toimin tutkimus- ja kehittämistehtävissä sekä kouluttajana. Erityisosaamistani ovat toipumisorientaatioon, työelämään osallistumiseen, palvelujärjestelmään, osallisuuteen ja stigmaan liittyvät sisällöt.

Valoa-neuvontapalvelut

 • Vapaaehtoistoiminnan asiantuntija, Turku Milla Ristolainen

  Sosionomi, YAMK. Vastaan vapaaehtoistyönä tuotettujen vertaistukipalvelujen suunnittelusta, kehittämisestä ja koordinoinnista. Tuotan koulutuksellisia sisältöjä eri asiakasryhmien tarpeisiin. Perehdytän, ohjaan ja tuen kokemustoimijoita kohtaamistehtävissä. Työskentelen liiton arviointi-, kehittämis-, ja asiantuntijatehtävissä erityisesti vapaaehtoistyöhön ja vertaistuellisiin palveluihin liittyen.
 • Vapaaehtoistoiminnan asiantuntija, Helsinki Päivi Tonteri

  Suunnittelen ja kehitän vertaistoimintaa ja toimin kouluttajana. Vastaan kurssitoiminnan vapaaehtoisten kouluttamisesta, ohjaamisesta ja tukemisesta. Erityisosaamistani ovat kognitiivisen terapian menetelmät, työhyvinvointi ja työhön paluun tukeminen pitkän poissaolon jälkeen.
 • Asiantuntija, Turku Irmeli Markkanen

  Sosiaaliohjaaja, sosionomi (AMK). Teen asiakastyötä mielenterveysneuvonnan puhelin- ja chat-palveluissa. Esittelen liiton toimintaa erilaisissa tapahtumissa.
 • Asiantuntija, Helsinki Sanna-Maria Railas

  Sosiaalipsykologi (VTM). Teen asiakastyötä mielenterveysneuvonnan chat-palveluissa. Esittelen liiton toimintaa erilaisissa tapahtumissa.
 • Asiantuntija, Kuopio Teri Kerman

  Toimintaterapeutti. Teen asiakastyötä mielenterveysneuvonnan puhelin- ja chat-palveluissa. Esittelen liiton toimintaa erilaisissa tapahtumissa.

Oikeus- ja sosiaalineuvonta

 • Juristi, Helsinki Oskari Korhonen

  Työskentelen liiton oikeudellisena asiantuntijana ja edistän työssäni mielenterveysongelmia kohdanneiden oikeuksia ja etua. Autan ja koulutan jäsenyhdistyksiämme juridisissa kysymyksissä ja neuvon myös yksityishenkilöitä mielenterveyttä ja mielenterveyspalveluita koskevissa oikeudellisissa asioissa. Soittoaikani on arkisin klo 12−14.
 • Sosiaaliturvan asiantuntija, Helsinki Riikka Mettälä

  Neuvon ja koulutan sosiaaliturva-asioissa yksityishenkilöitä sekä jäseniä. Osallistun myös vaikuttamis- ja edunvalvontatyöhön erilaisissa työryhmissä. Asiakasyhteydenotot vain tiistaisin klo 12-15 numeroon 040 756 0578.
 • Sosiaaliturvan asiantuntija, Oulu Reetta Syrjäkari

  Sosiaalityöntekijä, YTM. Teen asiakastyötä mielenterveysneuvonnan puhelin- ja chat-palveluissa. Työnkuvaani kuuluu myös sosiaaliturvaneuvontaa ja tarvittaessa kouluttamista sosiaaliturva-asioissa. Lisäksi osallistun liiton edustajana paikallisiin työryhmiin ja esittelen liiton toimintaa.

Viestintä

Viestinnän asiantuntijat vastaavat ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä, mediasuhteista, varainhankinnan asioista, verkkosivuista ja somesta, jäsenviestinnästä sekä Mielenterveysmessuista.
 • Viestintäpäällikkö, Helsinki Sirkku Immonen

  Johdan liiton viestintää ja vastaan mediasuhteista sekä Mielenterveysmessujen kehittämisestä. Toimin myös johtoryhmän jäsenenä.
 • Viestinnän asiantuntija, Helsinki Emma Nikka

  Vastaan sosiaalisen median kanavista, verkkosivujen sisällöistä sekä mielenterveysviikon kampanjasta. Tehtäviini kuuluu viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu, tuotanto ja kehittäminen. Työskentelen myös viestinnän asiantuntijana Mielihyvin duunissa -hankkeessa.
 • Viestinnän asiantuntija, Helsinki Eveliina Aarnos

  Suunnittelen ja tuotan sisältöjä verkkosivuille ja somekanaviin. Teen projektiviestintää ja vastaan Skutsi kuulee -ohjelman viestinnästä.
 • Tapahtumakoordinaattori, Helsinki Silja Lepistö

  Vastaan Mielenterveysmessujen suunnittelusta, koordinoinnista ja yhteistyöstä. Päivitän ja teen sisältöjä verkkosivuille ja somekanaviin ja vastaan jäsenkirjeestä, kevät- ja syyskalenterista ja ansiomerkeistä. Koordinoin keräyksiä ja tapahtumia, mm. pieni ele -keräystä.

Voimavaralähtöinen kurssitoiminta

Voimavaralähtöisen kurssitoiminnan yksikkö kehittää, suunnittelee ja järjestää kursseja sekä muuta ryhmämuotoista toimintaa mielenterveyden ongelmia kohdanneille ihmisille ja heidän perheilleen. Kurssi - ja ryhmätoiminta on valtakunnallista, ja järjestämme kursseja myös verkossa.
 • Palvelupäällikkö, Helsinki Kimmo Hane

  Vastuullani on mielenterveysneuvonta ja ryhmämuotoinen toipumista tukeva kurssitoiminta. Toimin myös asiantuntijana erilaisissa työryhmissä ja verkostoissa. Lisäksi toimin organisaation työsuojelupäällikkönä. Asiantuntijuusalueitani ovat mm. psykiatrinen hoito ja mielenterveyskuntoutus.
 • Asiantuntija, Helsinki Isko Kantoluoto

  Suunnittelen, kehitän ja ohjaan kursseja mielenterveyden ongelmia itse kokeneille ja heidän läheisilleen: mm. luonto- ja liikuntapainotteiset kurssit ja Etäsope-hankkeen kurssit. Vastuualueitani ovat Itä-Uusimaa, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala.
 • Asiantuntija, Kuopio Merja Smahl

  Suunnittelen, kehitän ja ohjaan kursseja mielenterveyden ongelmia itse kokeneille ja heidän läheisilleen: mm. yksilö-, pari- ja perhekurssit. Vastuualueitani ovat Pohjois- ja Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Kainuu.
 • Asiantuntija, Helsinki Terhi Kimmelma-Paajanen

  Suunnittelen, kehitän ja ohjaan kursseja mielenterveyden ongelmia itse kokeneille ja heidän läheisilleen: mm. yksilö- ja parikurssit, Etäsope-kurssit nuorille aikuisille ja kulttuuripainotteiset pajat. Vastuualueitani ovat Keski- ja Länsi-Uusimaa.
 • Asiantuntija, Jyväskylä Henri Savolainen

  Suunnittelen, kehitän ja ohjaan kursseja mielenterveyden ongelmia itse kokeneille ja heidän läheisilleen: mm. luonto- ja liikuntapainotteiset kurssit. Vastuualueitani ovat Keski-Suomi sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaa. Toimin myös psykoterapeuttina.
 • Asiantuntija, Oulu Sanna Hyry

  Suunnittelen, kehitän ja ohjaan kursseja mielenterveyden ongelmia itse kokeneille ja heidän läheisilleen: mm. pari- ja perhekurssit ja Etäsope-verkkokurssit. Vastuualueitani ovat Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi.
 • Suunnittelija, Helsinki Kaika Toivanen

  Suunnittelen, kehitän ja toteutan nuorten aikuisten toimintaa. Käyn esittelemässä liiton toimintaa yhteistyössä neuvonnan kanssa. Olen myös mukana viestinnän tiimissä, erityisesti somesisältöjen tuottamisessa. Eritysosaamistani ovat yhdenvertaisuus-, esteettömyys- ja saavutettavuusteemat.
 • Hanketyöntekijä, Jyväskylä Sanna Manu

  Suunnittelen, kehitän ja toteutan Skutsi kuulee -hankkeen toimintamuotoja yhdessä muun hanketiimin kanssa.

Koulutus ja kehittäminen

Koulutus- ja kehittämisyksikkö suunnittelee ja järjestää koulutuksia ammattilaisille, joiden asiakkaat ovat kohdanneet mielenterveysongelmia sekä vertaisohjaajille ja kokemusasiantuntijoille. Lisäksi järjestämme kaikille kiinnostuneille avoimia seminaareja ja luentoja sekä tuotamme verkkokursseja.
 • Koulutuspäällikkö, Helsinki Kirsi Sirola

  Vastuullani on koulutus- ja kehittämisyksikön luotsaaminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhteistyössä tiimin kanssa. Vastuualueellani toimin myös asiantuntijana erilaisissa työryhmissä ja verkostoissa. Yhtenä painopisteenä työssäni on aikuispedagogiikan ja erilaisten toteutusmuotojen kehittäminen koulutuksissamme.
 • Koulutus- ja markkinointikoordinaattori, Helsinki Riitta Hämäläinen

  Vastaan talon tapahtumamarkkinoinnista ja tuotan Uusi alku-kuurssiopasta. Suunnittelen ja koordinoin koulutuksia, erityisesti suurelle yleisölle ja ammattilaisille, ja olen mukana tuottamassa itseopiskeluverkkokursseja. Kehitän toiminnan arviointia. Koulutuksellista erityisosaamistani ovat erilaiset oppimisvaikeudet
 • Digipalveluiden asiantuntija, Helsinki Paula Paloheimo

  Vastaan liiton digipalveluiden kehittämisestä. Työskentelen kaikkia tiimejä tukien. Vastuullani on Voimavaralähtöisen kurssitoiminnan somemarkkinointi ja analytiikka. Lisäksi toimin kouluttajana ja kurssiohjaajana.
 • Asiantuntija, Helsinki Jyrki Rinta-Jouppi

  Suunnittelen, kehitän ja ohjaan ammattilaisille suunnattuja koulutuksia, luentoja ja verkkokursseja. Toimin ohjaajana Ylen Abitreeneissä ja kirjoitan Työ mielessä -blogia. Teen yhteistyötä työmarkkina- ja työllistymispalveluiden kanssa.
 • Asiantuntija, Helsinki Merja Matilainen

  Suunnittelen, kehitän ja ohjaan ammattilaisille suunnattuja koulutuksia, luentoja ja työpajoja.
 • Asiantuntija, Mielihyvin duunissa -hankekoordinaattori, Kuopio Tarja Tikkanen

  Suunnittelen ja toteutan ammattilaisille suunnattuja koulutuksia. Työskentelen myös sopeutumisvalmennuskursseilla. Erityisosaamistani ovat mielenterveys- ja psykiatrinen hoitotyö, sosiaalityö ja työnohjaus. Vuoden 2024 työskentelen hankekoordinaattorina Mielihyvin duunissa -hankkeessa.
 • Asiantuntija, Tampere Annina Kipponen

  Suunnittelen, kehitän ja toteutan ammattilaisille ja kaikille mielenterveydestä kiinnostuneille suunnattuja koulutuksia, luentoja ja työpajoja. Erityisosaamistani on taide- ja kulttuurilähtöinen toiminta osana hyvinvoinnin vahvistamista. Toimin edustajana Pirkanmaan alueverkostoissa.
 • Toimistoassistentti Sampo Luumi

  Vastuullani on talon kurssilogistiikka, esimerkiksi osallistumislinkkien ja palautekyselyiden lähettäminen. Lisäksi teen avustavia markkinointitöitä ja kerään tilastoja.

Järjestötoiminta

Järjestämme koulutusta yhdistystoiminnasta, järjestöpäiviä ja seutukunnallisia tapaamisia, ja tarjoamme ilmaisen sähköisen jäsenrekisterin yhdistysten käyttöön.
 • Järjestöasiantuntija, kouluttaja, Kuopio Jenni Rihti

  Vastuullani on jäsenyhdistysten toiminnan kehittäminen, tukeminen, kouluttaminen, neuvontaa ja konsultointi. Erityisosaamistani on työhyvinvointi ja sen ylläpitäminen järjestötyössä. Vastaan myös liiton nuoriso- ja opiskelijayhteistyön sekä erilaisten pop up -järjestötapahtumien kehittämisestä.
 • Järjestökoordinaattori Erkka Öörni

  Tehtävinäni ovat jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen ja kehittäminen, Kilta-järjestelmän käytön tukeminen ja kehittäminen sekä yhdistysavustukset. Alueellisesti työni kohdistuu erityisesti eteläisen Suomen hyvinvointialueilla toimiviin yhdistyksiin.
 • Liikunta- ja elintapojen asiantuntija, Jyväskylä Kati Rantonen

  Suunnittelen, toteutan ja koordinoin liikuntatoimintaa ja -hankkeita. Tuen jäsenyhdistysten liikuntatoimintaa järjestämällä erilaisia kampanjoita ja koulutuksia liikunta- ja elintapa-aiheista. Tuotan valtakunnallisia jäsentapahtumia, kuten Liikettä palloon! ja yleisurheilukisoja. Toimin ohjaajana voimavaravalmennuskursseilla.
 • Kulttuurituottaja, Helsinki Nina Tuittu

  Kehitän, suunnittelen ja ohjaan liiton sekä jäsenyhdistysten kulttuuritoimintaa. Edistän kulttuuri- ja taidelähtöisen toiminnan tuomista osaksi toipumisen ja kuntoutumisen prosessia.
 • Järjestelmäkehittäjä, Helsinki Maie Puusaar

  Vastuullani on Kilta-järjestörekisterin ylläpito, kehittäminen ja tietosuoja. Neuvon myös jäsenlaskutukseen, myyntireskontraan, tapahtumahallintaan ja OmaKiltaan liittyvissä asioissa. Vastaan myös Kilta-jäsenrekisterin tilauskoulutuksista.
 • Yhdistyssihteeri, Helsinki Arja Laakso

  Vastuullani on Kilta-jäsenrekisterin ja tapahtumakalenterin ylläpito. Tehtäviini kuuluu jäsenyydet, osoitemuutokset, luottamustoimet ja neuvonta.

Omat avaimet -toiminta

 • Asiantuntija, Iisalmi Tuija Nissinen

  Toimin Omat avaimet 4You -toiminnassa asiantuntijakouluttajana. Suunnittelen, kehitän ja koulutan uusia työmenetelmiä ja teen yhteistyötä toiminnan kohderyhmän eli nuorten aikuisten kanssa sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten kanssa. Erityisosaamistani ovat luovat menetelmät.
 • Asiantuntija, Iisalmi Jonna Rautavirta

  Toimin Omat avaimet 4You -toiminnassa asiantuntijana. Suunnittelen, kehitän ja koulutan uusia työmenetelmiä ja teen yhteistyötä toiminnan kohderyhmän eli nuorten aikuisten kanssa sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten kanssa.

Vireä Mieli Oy

 • Tapahtuma- ja markkinointikoordinaattori, Helsinki Taina Tervo

  Työskentelen Mielenterveysmessujen ja Vireä Mieli Oy:n koulutuspalveluiden markkinoinnin ja viestinnän parissa. Päivitän ja teen sisältöjä Vireän Mielen verkkosivuille ja somekanaviin.

Talous ja hallinto

 • Johdon assistentti, Helsinki Eija Korkea-aho

  Toimin johtoryhmän, liiton hallituksen ja liittovaltuuston sihteerinä ja kokousten vastuuhenkilönä. Hoidan sisäistä viestintää, koordinoin henkilöstöpäiviä ja koulutuksia ja avustan matka- ja kokousjärjestelyissä. Toimin yhteyshenkilönä liiton, yhdistysten ja muiden yhteistyötahojen välillä.
 • ICT-asiantuntija, Helsinki Jari Hämäläinen

  Vastuullani ovat kaikki ICT-palveluihin liittyvät toiminnot: hankinnat, suunnittelu, toteutus, kehittäminen, tietoturva, ylläpito ja käytöntuki sekä useat muut tekniikkaan ja teknologiaan liittyvät tehtävät. Olen sertifioitu Microsoft MCP-, F-Secure-, HP-, IBM- ja Fujitsu -osaaja.
 • Kirjanpitäjä, Helsinki Anne Piensoho

  Vastaan kaikista laskutukseen, projektitilityksiin sekä osto- ja myyntireskontraan liittyvistä asioista.
 • Talous- ja henkilöstöassistentti, Helsinki Marjo Tupasela (perhevapaalla)

  Vastaan ostolaskujen kierrosta ja esitiliöinnistä yhteistyössä kirjanpitäjän kanssa sekä päivittäisten henkilöstöasioiden, palkkojen ja palkkioiden käsittelystä ja ohjeistamisesta yhteistyössä henkilöstösihteerin ja ulkoistetun palveluntarjoajan kanssa.
 • Henkilöstöassistentti, Helsinki Kirsi Kauppi

  Vastaan päivittäisten henkilöstöasioiden, palkkojen ja palkkioiden käsittelystä ja ohjeistamisesta yhteistyössä ulkoistetun palveluntarjoajan kanssa.
 • Toimistoassistentti, Helsinki Sirpa Lempinen

  Vastaan toimiston infopuhelimesta, toimistopalveluista, kokoustarjoiluista ja materiaalitiedusteluista ja -tilauksista.

Aluetoimistomme

Jyväskylä

Mielenterveyden keskusliitto
Matarankatu 6 A 1
40100 Jyväskylä

Kuopio

Mielenterveyden keskusliitto
Savonkatu 20 A 3-4
70110 Kuopio

Oulu

Mielenterveyden keskusliitto
Kirkkokatu 23 B 1
90100 Oulu

Tampere

Mielenterveyden keskusliitto
Åkerlundinkatu 2
33100 Tampere

Turku

Mielenterveyden keskusliitto
Lounatuulet Yhteisötalo
Läntinen Pitkäkatu 33
20100 Turku

Iisalmi

Mielenterveyden keskusliitto
Savonkatu 23
74100 Iisalmi

Laskutusosoitteet

Verkkolaskut
Mielenterveyden keskusliitto ry
verkkolaskuosoite: 003705459574
operaattori: Apix Messaging Oy
välittäjätunnus: 003723327487

Mikäli et voi lähettää laskua verkkolaskuna,
voit lähettää sen meille paperilaskuna
:
Mielenterveyden keskusliitto ry
PL 16112
00021 LASKUTUS

HUOM!  Jotta skannauspalvelu voi kohdistaa laskunne,
pitää tämä laskutusosoite tulostaa myös itse laskuun.

Tai sähköpostilla (laskut pdf-liitteenä) osoitteeseen:
003705459574@procountor.apix.fi

Laskutusosoitteeseen tulee lähettää vain laskuja.
Muu posti tulee edelleen lähettää osoitteeseen:
Mielenterveyden keskusliitto ry
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko tietää aina ensimmäisenä kuulumisemme, saada tapahtumatietomme ja muut ajankohtaiset mielenterveyskentän uutiset kätevästi suoraan sähköpostiisi? Tilaa sähköinen uutiskirjeemme. Tilaamalla uutiskirjeen annat suostumuksen tietojesi käsittelyyn tietosuojaselosteemme mukaisesti.