Hyppää sisältöön
Mielenterveyden keskusliitto

Ota yhteyttä

Yleiset yhteystiedot

Helsinki

Malmin kauppatie 26, 4. krs, 00700 Helsinki
Infopuhelin 09 565 7730 avoinna ma–to klo 10–14
etunimi.sukunimi@mtkl.fi
toimisto@mtkl.fi

Mielenterveyden keskusliitto on mielenterveysongelmia itse kokeneiden ihmisten järjestö. Ajamme mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden ja heidän läheistensä etuja yhteiskunnassa, toimimme asiantuntijana heitä koskevissa asioissa ja tuotamme tarvittavia palveluja. Toiminnassamme yhdistyvät kokemustieto ja ammatillinen asiantuntemus.
 • Toiminnanjohtaja, Helsinki Olavi Sydänmaanlakka

  Johdan Mielenterveyden keskusliiton toimintaa, ja vastaan järjestön vaikuttamistyöstä, yhteistyöverkostoista ja yhteiskuntasuhteista.
 • Kehitysjohtaja, Helsinki Janne Jalava

  Vastuullani on liiton kokonaisvaltainen kehittäminen ja toiminnan tuloksellisuuden sekä vaikuttavuuden seuranta ja analysointi. Lisäksi toimin toiminnanjohtajan sijaisena ja johtoryhmän jäsenenä. Erityinen painopiste työssäni on myös jäsenjärjestöjen toiminnan kehittäminen.
 • Talous- ja hallintojohtaja, Helsinki Tuija Sarkama

  Vastuullani on talouden johtaminen talousarvioista tilinpäätökseen, budjetointi- ja raportointiprosessit, henkilöstöhallinto, TES:it ja työsopimukset, työhyvinvointiasiat, STEA:n vuosiselvitykset, vakuutukset, hallinnon tietojärjestelmät, hankinnat ja kilpailuttaminen.
 • Kehittäjä, Helsinki Päivi Rissanen

  VTT, kokemusasiantuntija. Toimin kehittäjänä Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa -hankkeessa (ESR), jossa tehtäviini kuuluu hankkeen jalkauttaminen, kehittäminen ja tutkimus sekä vaikuttamistyö. Erityisosaamistani on palvelujärjestelmään, osallisuuteen ja stigmaan liittyvät sisällöt.

Talous ja hallinto

 • Johdon assistentti, Helsinki Eija Korkea-aho

  Toimin johtoryhmän, liiton hallituksen ja liittovaltuuston sihteerinä ja kokousten vastuuhenkilönä. Hoidan sisäistä viestintää, koordinoin henkilöstöpäiviä ja koulutuksia ja avustan matka- ja kokousjärjestelyissä. Toimin yhteyshenkilönä liiton, yhdistysten ja muiden yhteistyötahojen välillä.
 • ICT-asiantuntija, Helsinki Jari Hämäläinen

  Vastuullani ovat kaikki ICT-palveluihin liittyvät toiminnot: hankinnat, suunnittelu, toteutus, kehittäminen, tietoturva, ylläpito ja käytöntuki sekä useat muut tekniikkaan ja teknologiaan liittyvät tehtävät. Olen sertifioitu Microsoft MCP-, F-Secure-, HP-, IBM- ja Fujitsu -osaaja.
 • Henkilöstösihteeri, Helsinki Sirpa Numminen

  Vastaan kaikista käytännön henkilöstöasioista, palkkojen ja palkkioiden käsittelystä ja maksatuksesta ja yleisestä neuvonnasta henkilöstöasioissa.
 • Kirjanpitäjä, Helsinki Anne Piensoho

  Vastaan kaikista laskutukseen, projektitilityksiin sekä osto- ja myyntireskontraan liittyvistä asioista.
 • Toimistoemäntä, Helsinki Sirpa Lempinen

  Vastaan toimiston infopuhelimesta, toimistopalveluista, kokoustarjoiluista ja materiaalitiedusteluista ja -tilauksista.
 • Toimistoemäntä, Helsinki Ritva Kinnari

  Vastaan toimiston infopuhelimesta, toimistopalveluista, kokoustarjoiluista sekä materiaalitiedusteluista ja -tilauksista.

Neuvontapalvelut

 • Neuvontatyön koordinaattori, Turku Milla Ristolainen

  Sosionomi, YAMK. Teen asiakastyötä mielenterveysneuvonnan eri palveluissa. Koulutan ja tuotan koulutussisältöä asiakasryhmien tarpeisiin. Koordinoin kokemuspuheenvuoroja ja oppilaitosyhteistyötä. Erityisosaamistani on rakentavan vuorovaikutuksen taidot, tarinallisuus ja kokemusasiantuntijuus.
 • Kuntoutusneuvoja, Kuopio Mirva Laine

  Mielenterveyshoitaja. Teen asiakastyötä mielenterveysneuvonnan puhelin- ja chat-palveluissa sekä koordinoin kokemuspuheenvuoroja ja yhteistyötä oppilaitoisten ja yhdistysten kanssa.
 • Kuntoutusneuvoja, Helsinki Raili Alén

  Sosionomi AMK, seksuaalineuvoja ja lähihoitaja. Teen asiakastyötä mielenterveysneuvonnan puhelin- ja chat-palveluissa sekä jalkautuvassa neuvontatyössä. Koordinoin kokemusasiantuntijapuheenvuoroja ja esittelen liiton toimintaa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.
 • Kuntoutusneuvoja, Turku Irmeli Markkanen

  Sosiaaliohjaaja, sosionomi AMK. Teen asiakastyötä mielenterveysneuvonnan puhelin- ja chat-palveluissa, koordinoin kokemuspuheenvuoroja ja yhteistyötä oppilaitoisten kanssa ja esittelen liiton toimintaa tapahtumissa.

Oikeus- ja sosiaalineuvonta

 • Lakimies, Helsinki Oskari Korhonen

  Työskentelen liiton oikeudellisena asiantuntijana ja edistän työssäni mielenterveysongelmia kohdanneiden oikeuksia ja etua. Autan ja koulutan jäsenyhdistyksiämme juridisissa kysymyksissä ja neuvon myös yksityishenkilöitä mielenterveyttä ja mielenterveyspalveluita koskevissa oikeudellisissa asioissa.
 • Sosiaalityön asiantuntija, Helsinki Riikka Mettälä

  Neuvon ja koulutan sosiaaliturva-asioissa yksityishenkilöitä sekä jäseniä. Osallistun myös vaikuttamis- ja edunvalvontatyöhön erilaisissa työryhmissä. Lisäksi olen mukana kehittämässä koulutus- ja kurssitoimintaa sosiaalityön asiantuntijan roolissa.

Viestintä

Viestinnän asiantuntijat vastaavat ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä, mediasuhteista, varainhankinnan asioista, verkkosivuista ja somesta, jäsenviestinnästä sekä Mielenterveysmessuista.
 • Viestintäpäällikkö, Helsinki Sirkku Immonen

  Johdan liiton viestintää ja vastaan mediasuhteista sekä Mielenterveysmessujen kehittämisestä. Toimin myös johtoryhmän jäsenenä.
 • Viestinnän asiantuntija, Helsinki Mirja Aarnio

  Vastuullani on verkkosivuston, sosiaalisen median ja muun digitaalisen viestinnän kehittäminen ja sisällöntuotanto, kampanjat ja brändityö. Tuotan jäsenlehti Revanssia, blogia ja podcasteja ja sparraan asiantuntijoita viestinnässä.
 • Tapahtumakoordinaattori, Helsinki Silja Lepistö

  Vastaan Mielenterveysmessujen suunnittelusta, koordinoinnista ja yhteistyöstä. Päivitän ja teen sisältöjä verkkosivuille ja somekanaviin ja vastaan jäsenkirjeestä, kevät- ja syyskalenterista ja ansiomerkeistä. Koordinoin keräyksiä ja tapahtumia, mm. Pieni ele, EU:n ruoka-apu ja Iloliikkuja.
 • Vaikuttamisviestinnän asiantuntija, Helsinki Henna-Riikka Myrskylä

Kuntoutus, valmennus ja kurssitoiminta

Kuntoutus- ja valmennusyksikkö kehittää, suunnittelee ja järjestää kursseja sekä muuta ryhmämuotoista toimintaa mielenterveyden ongelmia kohdanneille ihmisille ja heidän perheilleen. Kurssi - ja ryhmätoiminta on valtakunnallista, ja järjestämme kursseja myös verkossa.
 • Kuntoutuspäällikkö, Helsinki Kimmo Hane

  Vastuullani on mielenterveysneuvonta ja ryhmämuotoinen toipumista tukeva kurssitoiminta. Toimin myös asiantuntijana erilaisissa työryhmissä ja verkostoissa. Lisäksi toimin organisaation työsuojelupäällikkönä. Asiantuntijuusalueitani ovat mm. psykiatrinen hoito ja mielenterveyskuntoutus.
 • Kuntoutussuunnittelija, Helsinki Isko Kantoluoto

  Suunnittelen, kehitän ja ohjaan kursseja mielenterveyden ongelmia itse kokeneille ja heidän läheisilleen: mm. luonto- ja liikuntapainotteiset kurssit ja Etäsope-hankkeen kurssit. Vastuualueitani ovat Itä-Uusimaa, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala.
 • Kuntoutussuunnittelija, Kuopio Merja Smahl

  Suunnittelen, kehitän ja ohjaan kursseja mielenterveyden ongelmia itse kokeneille ja heidän läheisilleen: mm. yksilö-, pari- ja perhekurssit. Vastuualueitani ovat Pohjois- ja Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Kainuu.
 • Kuntoutussuunnittelija, Helsinki Terhi Kimmelma-Paajanen

  Suunnittelen, kehitän ja ohjaan kursseja mielenterveyden ongelmia itse kokeneille ja heidän läheisilleen: mm. yksilö- ja parikurssit, Etäsope-kurssit nuorille aikuisille ja kulttuuripainotteiset pajat. Vastuualueitani ovat Keski- ja Länsi-Uusimaa.
 • Kuntoutussuunnittelija, Jyväskylä Henri Savolainen

  Suunnittelen, kehitän ja ohjaan kursseja mielenterveyden ongelmia itse kokeneille ja heidän läheisilleen: mm. luonto- ja liikuntapainotteiset kurssit. Vastuualueitani ovat Keski-Suomi sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaa. Toimin myös psykoterapeuttina.
 • Kuntoutussuunnittelija, Turku Pirjo Metsäranta

  Suunnittelen, kehitän ja ohjaan kursseja mielenterveyden ongelmia itse kokeneille ja heidän läheisilleen: mm. Läheisten ja omaisten Ensitietopäivät sekä luonto- ja liikuntapainotteiset kurssit. Vastuualueitani ovat Varsinais-Suomi, Satakunta ja Pirkanmaa.
 • Kuntoutussuunnittelija, Oulu Sanna Hyry

  Suunnittelen, kehitän ja ohjaan kursseja mielenterveyden ongelmia itse kokeneille ja heidän läheisilleen: mm. pari- ja perhekurssit ja Etäsope-verkkokurssit. Vastuualueitani ovat Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi.
 • Verkkokuntoutussuunnittelija, Helsinki Päivi Tonteri

  Suunnittelen, kehitän ja ohjaan verkkokursseja ja -palveluja ja koulutan verkko-ohjaajia. Erityisosaamistani ovat kulttuurin ja kirjallisen ilmaisun sisällöt ja mindfulness-ohjaaminen.
 • Digiasiantuntija, Helsinki Esko Pylsy

  Vastaan verkkokurssien teknisestä toteutuksesta sekä olen mukana niiden suunnittelussa kokemuslähtöisesti. Lisäksi toimin vertaisohjaajana kursseilla ja koulutuksissa sekä opastan muita verkossa työskentelyyn.
 • Suunnittelija, Helsinki Sanna-Maria Railas

  Teen kurssien ja koulutusten kehittämiseen sekä seurantaan ja arviointiin liittyviä suunnittelutehtäviä ja toimin ohjaajana verkkokursseilla.
 • Kehittämiskoordinaattori, Tampere Julia Sillanpää

  Työskentelen liiton kehittämis-, arviointi- ja asiantuntijatehtävissä. Lisäksi toimin asiakkaille suunnattujen palveluiden parissa suunnittelu- ja ohjaustehtävissä Pirkanmaan sekä Pohjanmaan alueilla. Erityisosaamistani ovat kokonaisvaltainen hyvinvointi, positiivinen psykologia ja palveluiden kehittäminen.
 • Järjestötyöntekijä, Helsinki Kaika Toivanen

  Olen mukana kehittämässä nuorten aikuisten ryhmätoimintaa.
 • Kehittämiskoordinaattori, digipalvelut, Helsinki Paula Paloheimo

Koulutus ja kehittäminen

Koulutus- ja kehittämisyksikkö suunnittelee ja järjestää koulutuksia ammattilaisille, joiden asiakkaat ovat kohdanneet mielenterveysongelmia sekä vertaisohjaajille ja kokemusasiantuntijoille. Lisäksi järjestämme kaikille kiinnostuneille avoimia seminaareja ja luentoja sekä tuotamme verkkokursseja.
 • Koulutuspäällikkö, Helsinki Kirsi Sirola

  Vastuullani on koulutus- ja kehittämisyksikön luotsaaminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhteistyössä tiimin kanssa. Vastuualueellani toimin myös asiantuntijana erilaisissa työryhmissä ja verkostoissa. Yhtenä painopisteenä työssäni on aikuispedagogiikan ja erilaisten toteutusmuotojen kehittäminen koulutuksissamme.
 • Koulutus- ja markkinointikoordinaattori, Helsinki Riitta Hämäläinen

  Suunnittelen ja koordinoin ammattilaisille suunnattuja koulutuksia, vastaan niiden markkinoinnista ja tuotan Uusi alku -kurssiopasta. Kehitän toiminnan arviointia sekä verkkopalveluita. Vastaan verkkosivu-uudistuksesta ja tiimini viestinnästä. Erityisosaamistani on erilaiset oppimisvaikeudet.
 • Kouluttaja, Helsinki Jyrki Rinta-Jouppi

  Suunnittelen, kehitän ja ohjaan ammattilaisille suunnattuja koulutuksia, luentoja ja verkkokursseja. Toimin ohjaajana Ylen Abitreeneissä ja kirjoitan Työ mielessä -blogia. Teen yhteistyötä työmarkkina- ja työllistymispalveluiden kanssa.
 • Kouluttaja, Helsinki Merja Matilainen

  Suunnittelen, kehitän ja ohjaan ammattilaisille suunnattuja koulutuksia, luentoja ja työpajoja.
 • Kouluttaja, Helsinki Wille Härkönen

  Suunnittelen, kehitän ja ohjaan ammattilaisille suunnattuja koulutuksia ja työpajoja. Erityisosaamistani ovat kulttuuri, kuvataide ja valokuvaus.
 • Kuntoutussuunnittelija, Oulu Tarja Tikkanen

  Suunnittelen ja toteutan ammattilaisille suunnattuja koulutuksia ja vastaan vertaisohjaaja- ja kokemusasiantuntijatoiminnan työryhmästä ja kehittämisestä. Työskentelen myös sopeutumisvalmennuskursseilla. Erityisosaamistani ovat mielenterveys- ja psykiatrinen hoitotyö, sosiaalityö ja työnohjaus.
 • Kouluttaja, Tampere Teija Eskola

  Suunnittelen, kehitän ja toteutan ammattilaisille ja vertais- ja kokemusasiantuntijoille suunnattuja koulutuksia.

Yhdistystoiminta

Järjestämme koulutusta yhdistystoiminnasta, järjestöpäiviä ja seutukunnallisia tapaamisia, ja tarjoamme ilmaisen sähköisen jäsenrekisterin yhdistysten käyttöön. Maanantaisin klo 9-16 yhdistysten palvelupuhelin auttaa yhdistystoimintaan liittyvissä kysymyksissä.
 • Yhdistyskoordinaattori, Kuopio Helena Koskelo-Suomi

  Olen yhdistystoiminnan asiantuntija ja jäsenyhdistysten yhteyshenkilö. Suunnittelen ja toteutan yhdistyskoulutuksia ja jäsentapahtumia, vastaan yhdistysten palvelupuhelimeen ja vastaan yhdistysavustuksista.
 • Liikunta-asiantuntija, Jyväskylä Kati Rantonen

  Suunnittelen ja ohjaan liikuntatoimintaa ja -koulutuksia yhdistyksille, tuotan liiton liikuntatapahtumia, kuten Mestaruusturnausta ja yleisurheilukisoja, ja toimin valtakunnallisissa liikuntahankkeissa.
 • Yhdistyssihteeri, Helsinki Maie Puusaar

  Vastuullani on jäsenrekisteri ja rekisterin käyttökoulutukset, tapahtumakalenterin ylläpito, yhdistysavustukset, jäsentapahtumien ilmoittautumiset sekä kurssien, jäsentapahtumien ja Mielenterveysmessujen laskutusasiat.
 • Yhdistyssihteeri, Helsinki Arja Laakso

  Vastuullani on jäsenyhdistysten ja luottamustoimihenkilöiden yhteystiedot, jäsenrekisteri, Revanssin osoiterekisteri, osoitteen muutokset, jäsenyydet ja jäsenkortit sekä jäsenrekisterin käytön neuvonta.
 • Yhdistyskoordinaattori, Kuopio Jenni Rihti

  Vastuullani on jäsenyhdistysten toiminnan kehittäminen, tukeminen, kouluttaminen, neuvontaa ja konsultointi. Erityisosaamistani on työhyvinvointi ja sen ylläpitäminen järjestötyössä. Vastaan myös liiton nuoriso- ja opiskelijayhteistyön sekä erilaisten pop up -järjestötapahtumien kehittämisestä.
 • Kulttuurituottaja, Helsinki Nina Tuittu

  Kehitän, suunnittelen ja ohjaan liiton sekä jäsenyhdistysten kulttuuritoimintaa. Edistän kulttuuri- ja taidelähtöisen toiminnan tuomista osaksi toipumisen ja kuntoutumisen prosessia.

Omat avaimet -toiminta

 • Koordinaattori, Iisalmi Tuija Nissinen

  Toimin Omat avaimet -toiminnassa koordinaattorina. Suunnittelen, kehitän ja koulutan uusia työmenetelmiä ja teen yhteistyötä hankkeen kohderyhmän eli nuorten aikuisten ja työikäisten sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten kanssa. Erityisosaamistani on voimauttavan valokuvan koulutus ja opiskelen ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi.
 • Koordinaattori, Iisalmi Anna Pöllönen

  Toimin Omat avaimet –toiminnassa koordinaattorina. Suunnittelen, kehitän ja koulutan uusia työmenetelmiä ja teen yhteistyötä hankkeen kohderyhmän eli nuorten aikuisten ja työikäisten sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten kanssa. Kouluttaudun parhaillaan Senioripysäkki-ohjaajaksi.

Aluetoimistomme

Jyväskylä

Mielenterveyden keskusliitto
Piippukatu 11
40100 Jyväskylä

Kuopio

Mielenterveyden keskusliitto
Savonkatu 20 A 3-4
70110 Kuopio

Oulu

Mielenterveyden keskusliitto
Kirkkokatu 23 B 1
90100 Oulu

Tampere

Mielenterveyden keskusliitto
Åkerlundinkatu 2
33100 Tampere

Turku

Mielenterveyden keskusliitto
Verkatehtaankatu 4, 5. krs.
20100 Turku

Iisalmi

Mielenterveyden keskusliitto
Louhenkatu 9 B
74100 Iisalmi

Laskutusosoitteet

Laskutuksen tiedot:

Verkkolaskut
Mielenterveyden keskusliitto ry
verkkolaskuosoite: 003705459574
operaattori: OpusCapita Group Oy
välittäjätunnus: E204503

Paperilaskut
Mielenterveyden Keskusliitto ry
PL 76091
00063 LASKUNET

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko tietää aina ensimmäisenä kuulumisemme, saada tapahtumatietomme ja muut ajankohtaiset mielenterveyskentän uutiset kätevästi suoraan sähköpostiisi? Tilaa sähköinen uutiskirjeemme. Tilaamalla uutiskirjeen annat suostumuksen tietojesi käsittelyyn tietosuojaselosteemme mukaisesti.