Hoppa till innehållet

Centralförbundet för Mental Hälsa

Centralförbundet för Mental Hälsa är en icke-vinstdrivande organisationen för alla människor som upplevt problem med den mentala hälsan. I vår verksamhet kan vem som helst delta som upplever att hen behöver information, hjälp, kamratstöd eller hopp i sin egen situation.

Problem med den mentala hälsan kan röra vem som helst av oss och ingen behöver skämmas över eller dölja dem. Det har blivit mer vardagligt att tala öppet om ämnet i vårt samhälle, men arbetet mot stigmatiseringen behövs fortfarande.

Kärnan i vår verksamhet baserar sig starkt på sakkunskapen och kamratstödet av människor som själva upplevt problem med den mentala hälsan parallellt med yrkespersonernas sakkunskap och erfarenheter.

Man behöver inte vara ensam med mentala hälsoproblem.

Intressebevakning, påverkan och nätverkssamarbete

Vi verkar för att främja ställningen i samhället för de människor som upplever problem med den mentala hälsan, i olika arbetsgrupper och på lagstiftningsnivå. Vi deltar i olika projekt och utvecklar tjänster och verksamhetsmodeller i rollen som sakkunnig och erfarenhetsexpert.

Rådgivningstjänster

Vi besvarar frågor i anslutning till mental hälsa och hjälper, lyssnar och stödjer när man är bekymrad över något i ens egen eller en närståendes mentala hälsa eller livssituation. I vår rådgivningstelefon och Valoa-chatten finns både yrkespersoner och personer med liknande erfarenheter av problem med den mentala hälsan i beredskap. Vi erbjuder även rådgivning beträffande sociala förmåner samt rättsliga och juridiska ärenden i anknytning till mental hälsa.

Utbildning, kurser och evenemang

Vi arrangerar årligen över 150 kurser, utbildningar och föreläsningar för människor som upplevt problem med den mentala hälsan och deras närstående samt för branschens yrkespersoner och studerande. Evenemang ordnas både live på olika orter runtom i Finland och på nätet, varvid man kan delta oberoende av var man befinner sig. Vi arrangerar även branschens största evenemang, Mielenterveysmessut (mässan för mental hälsa), årligen i november.

Föreningsverksamhet och tjänster till föreningar

Vi har cirka 150 medlemsföreningar på olika håll i Finland, och via dem cirka 16 000 personmedlemmar. Vi stödjer föreningar på många sätt, till exempel ordnar vi utbildningar och evenemang, delar ut ekonomiskt stöd i form av bidrag samt upprätthåller ett medlemsregister och medlemmarnas webbtjänst.

Kommunikation och publikationer

Vi lyfter fram ämnen gällande mental hälsa, olika synvinklar och erfarenheter i den offentliga debatten, för massmedia och på sociala medier. Vi för kampanjer om ämnen och teman med anknytning till mental hälsa bland annat under den årliga veckan för mental hälsa i november. Vartannat år låter vi göra Mentalhälsobarometern, där medborgarnas attityder och åsikter i frågor gällande mental hälsa reds ut. Påverkanskommunikation gör vi i samarbete med bland annat olika organisationer och företag. Vi ger ut en medlemstidning som utkommer fyra gånger per år och informerar våra medlemsföreningar om aktuella ärenden och evenemang.

Motions- och kulturverksamhet

I samarbete med våra medlemsföreningar utvecklar vi motionsverksamhet för våra medlemmar. Vi ordnar utbildningar och motionsevenemang. Vi erbjuder bland annat enskilda skrivarkurser samt konstarbete som en del av vår egen kurs- och kamratstödsverksamhet. Vi lyfter fram ämnen gällande mental hälsa genom kulturen.

Kamratstöds- och erfarenhetsexpertverksamheten

Vi utbildar kamratstödsledare och erfarenhetsexperter som själva har upplevt problem med den mentala hälsan. De för med sig erfarenheten till bland annat utbildningar och evenemang, rådgivning och utveckling av samhällets tjänster.

 

Vår organisation i ett nötskal

 Centralförbundet för mental hälsa har cirka 150 medlemsföreningar och via dem cirka 16 000 personliga medlemmar runtom i Finland.  En del av föreningarna fungerar lokalt, en del riksomfattande. Vår centralbyrå finns i Helsingfors.

Förbundets verksamhet leds av en styrelse som ansvarar för sin verksamhet gentemot förbundsstämman och förbundsfullmäktige. Förbundsstämman som sammanträder vart tredje år är förbundets högsta beslutande organ. Cirka 50 anställda fungerar i rehabiliterings-, utbildnings- och rådgivningsuppgifter samt i administrativa och stödjande funktioner.

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) som lyder under staten är huvudfinansiär av vår verksamhet. Våra egna metoder för medelanskaffning är medlemsavgifter, donationer, insamlingar och samarbete med företag. Europeiska socialfonden ESF finansierar projektet Recovery.

 

 

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko tietää aina ensimmäisenä kuulumisemme, saada tapahtumatietomme ja muut ajankohtaiset mielenterveyskentän uutiset kätevästi suoraan sähköpostiisi? Tilaa sähköinen uutiskirjeemme. Tilaamalla uutiskirjeen annat suostumuksen tietojesi käsittelyyn tietosuojaselosteemme mukaisesti.