Hoppa till innehållet

Ångeststörningar och tvångssyndrom

Förmågan att känna rädsla och ångest är naturliga för människan. Om ångest, rädsla och panik är kontinuerliga känslor som begränsar livskvaliteten, kan det vara fråga om ångestsyndrom, panikångest, rädsla för sociala situationer, agorafobi eller tvångssyndrom.

 

Ångeststörningar och tvångssyndrom är allmänna: åtminstone var tionde lider av dem under sitt liv. Lindrigare ångestsymtom och symtom på nervositet och rädsla är betydligt vanligare.

Ångeststörningar börjar ofta när man är ung eller ung vuxen, och de är vanligare hos kvinnor än män. Till exempel minnen förknippade med traumatiska händelser eller fysiska problem med hälsan kan disponera för ångeststörningar. För äldre människor kan bakgrundsfaktorerna inkludera ensamhet, meningslöshet eller rädsla för döden.

Ångestsyndrom

Generaliserat ångestsyndrom får människan att känna ångest och oroa sig överdrivet mycket över saker och händelser förknippade med olika aspekter av livet. Störningen gör det svårare att klara av normala vardagsrutiner och arbetet eftersom den försvagar koncentrationsförmågan, sömnkvaliteten, den allmänna orken och förmågan att lösa problem.

Symtomen kan även framträda som somatiska, såsom hjärtklappning, högre blodtryck, torr mun, andnöd, svettning, aptitlöshet, klumpkänsla i halsen, darrning, yrsel eller utvidgade pupiller.

Ångest är ofta förknippat med psykiatriska sjukdomar och användning av berusningsmedel, men generaliserat ångestsyndrom är kontinuerligt och är inte förknippat med en viss situation. Generaliserat ångestsyndrom konstateras om symtomen har pågått i minst en månad.

Panikångest

Panikångest är förknippad med återkommande kraftiga ångestattacker, dvs. panikattacker. Attackernas symtom kan vara hjärtklappning, bröstsmärta, svettning, darrning, andnöd, känsla av att man kvävs eller stryps, illamående, magproblem, yrsel, känsla av svimning, domning, stickande känsla, frossa eller värmevallning.

Symtomen leder ofta till rädsla för att man förlorar kontroll över sig själv, blir galen eller dör eller till en känsla av overklighet eller att man inte känner igen sig själv.

Symtomen utvecklas snabbt och attacken pågår oftast i under en halv timme. Om attackerna återkommer är det vanligt att personen blir rädd för och samtidigt undviker situationer eller platser där hen riskerar att få en attack.

Rädsla för sociala situationer

Om en människa kontinuerligt är rädd eller nervös för situationer där hen är i kontakt med främmande människor eller upplever sig vara föremål för andras observation, utvärdering och bedömning, handlar det sannolikt om en rädsla för sociala situationer.

Rädslan kan utlösa en reaktion som påminner om panikångest och begränsar i värsta fall det dagliga livet och växelverkan med andra. Ibland är rädslan för sociala situationer begränsad till situationer där man måste uppträda inför andra.

Agorafobi

Vid agorafobi känner människan ångest över tanken att hamna i en grupp människor, i slutna utrymmen, på öppna platser eller någon annanstans därifrån det är svårt att avlägsna sig. Då börjar människan undvika sådana platser och situationer, såsom fulla fordon, köer, stora fester eller andra offentliga evenemang. Detta undvikande kan också vara förknippat med rädslan för att få en panikattack i platserna i fråga.

Tvångssyndrom (OCD)

Vid tvångssyndrom upplever människan återkommande obehagliga och ångestfyllda tvångstankar eller tvångshandlingar.

Tvångstankar (obsessions) omfattar återkommande rädsla för att bli sjuk eller smittad av någon sjukdom, misstankar om eventuellt orsakande av skador, tvångsartat behov av symmetri, dvs. ordnande, och aggressiva eller sexuella tvångstankar. De är störande, tidskrävande och obehagliga tankar som tränger sig in i sinnet upprepade gånger, väcker ångest och känns främmande.

Tvångshandlingar (compulsions) kan vara synliga, såsom återkommande tvätt, ordnande och kontroll av lås, eller hända i sinnet, såsom bön, räkning och repetition av ord. Med hjälp av tvångshandlingar försöker människan minska ångesten förknippad med tvångstankarna eller hindra något skrämmande från att hända.

Behandling av ångeststörningar

Med lämplig behandling är det möjligt att till och med bli helt av med ångestsymtom. Även om dispositionen för ångest, rädsla och panik består kan man lära sig att leva med den och den hindrar inte människan från att leva ett bra liv.

Den effektivaste och långvarigaste behandlingsformen är terapi, bland annat kognitiv psykoterapi. Även SSRI-läkemedel kan användas för att lindra symtomen, särskilt i akuta situationer.

 

Läs mer om var du kan söka hjälp med utmaningar gällande mental hälsa
Läs mer om Centralförbundet för Mental Hälsa

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko tietää aina ensimmäisenä kuulumisemme, saada tapahtumatietomme ja muut ajankohtaiset mielenterveyskentän uutiset kätevästi suoraan sähköpostiisi? Tilaa sähköinen uutiskirjeemme. Tilaamalla uutiskirjeen annat suostumuksen tietojesi käsittelyyn tietosuojaselosteemme mukaisesti.