Hoppa till innehållet

Var kan man få hjälp med utmaningar gällande mental hälsa?

Om du är bekymrad över din egen eller din närståendes mentala hälsa hittar du på denna sida information om hur och var du kan söka hjälp. Vi sammanställde de viktigaste kanalerna för att söka hjälp i Finland samt hur vårdstigen vanligtvis framskrider.

Ett hjälpbehov kan exempelvis uppkomma av att du fortgående känner dig nedstämd eller missnöjd med ditt liv, du har oskälig ångest eller rädsla i förhållande till situationen, du lider av fortgående sömnlöshet eller fysiska symtom som inte får någon förklaring.

I ärenden gällande mental hälsa lönar det sig att söka hjälp i god tid hellre än för sent. Därför bör du inte tveka om du känner behov av stöd även för ett problem eller symtom som känns litet.

Hjälpsökandet börjar med att du talar med någon. Om du inte har någon i ditt eget nätverk som du kan tala med, kan du ringa till vår rådgivningstjänst eller skriva i vår Valoa-chatt. Med en sakkunnigs hjälp kan problematiken börja redas ut och du får en pålitlig lyssnare för dina tankar.

Att söka hjälp på nätet

De tester man kan göra på nätet kan hjälpa till att identifiera symtom och deras styrka samt vid behov vägleda till vård. Diagnosen för symtomen ges dock av en läkare.

På nätet finns det även bra egenvårdsguider, till exempel för depressions- och ångestsymtom, tvångssymtom och för att stärka det mentala välbefinnandet.

Den terapi som ges på nätet har konstaterats vara effektiv för lindriga och medelsvåra problem med den mentala hälsan. En remiss för nätterapi kan exempelvis skrivas av en allmänläkare vid hälsovårdscentralen.

Primär vårdinstans

Hjälp för mentala hälsoproblem kan sökas från samma ställe som vilka hälsoproblem som helst, det vill säga från hälsostationen på den egna bostadsorten. Du hittar kontaktuppgifter för tidsbokning på din kommuns webbplats.

Hjälp kan även sökas från en privat läkarstation eller företagshälsovården eller studerandehälsovården om man har möjlighet till dessa.

Den psykiatriska skötarens tjänster kan ge hjälp i en livssituationskris, vid lindrig eller medelsvår depression samt vid problem med ångest, sömnlöshet och utmattning. Tjänsten utförs i samarbete med hälsovårdscentralen eller en privat läkarstation, läkare och eventuellt med en specialistläkare inom psykiatri.

Även kort psykoterapi som exempelvis erbjuds via företagshälsovården kan vara effektiv som vårdform i akutskedet.

Inom vården av mentala hälsostörningar har vuxna (över 23 år) samma tidsgränser för tillgång till vård som inom övrig sjukvård. Enligt den lagstadgade vårdgarantin måste man få vård vid en hälsovårdscentral senast inom tre månader. Garantin gäller även tillgången till specialsjukvård vid svåra problem.

Om du inte kan vänta

För brådskande vård finns det akutmottagningar vid hälsovårdscentralerna och sjukhusen. I större kommuner finns det separat psykiatrisk jour dygnet runt.

Ring till jourhjälpen 116 117 (samtalet är avgiftsfritt) när du överväger att besöka jouren. Per telefon vägleds du till rätt vårdplats och får reda på hur snabbt du ska söka vård.

Om det räcker med egenvård i din situation får du vårdanvisningar avgiftsfritt per telefon. Jourhjälpen betjänar dygnet runt.

Om det gäller en livshotande nödsituation, ring nödnumret 112.

Fortsatt vård och psykoterapi

Exempelvis vid depression och ångest rekommenderas en kombination av psykoterapi och medicinering som vårdform. Medicinering är ju viktigare desto svårare depression eller annan mental hälsodiagnos det handlar om eller om arbetsoförmågan varar över två månader.

En patient som behandlas med läkemedel ska till en början följas upp med minst 1–3 veckors mellanrum. Till exempel vid vård av depression rekommenderas att man byter ut en verkningslös medicin mot en annan senast om man inom 6–12 veckor inte har konstaterat en tydlig respons.

Vård erbjuds alltid i första hand inom primärhälsovården. Vid längre vårdperioder och allvarligare förstämningssyndrom erbjuds öppenvårdstjänster vid psykiatriska polikliniker eller sjukhusens psykiatriska polikliniker. Man remitteras till vård av läkare.

FPA bekostar rehabiliterande psykoterapi, för vilken en remiss av en psykiater behövs, det vill säga ett B-utlåtande. En förutsättning för att få stödet är att det finns någon annan vårdperiod i bakgrunden. Psykoterapeuterna är vanligtvis privata serviceproducenter, varvid klienten söker psykoterapeut själv. FPA:s stöd har en självriskandel, varför klienten kan vara tvungen att betala en del av kostnaderna själv.

Vid psykiska sjukdomar har kamratstöd en stor betydelse för tillfrisknandet och rehabiliteringen. Det är viktigt att du inte förblir ensam med dina tankar, utan kan dela dem med andra människor som har upplevt liknande saker.

Kamratstöds- och samtalsgrupper finns inom Centralförbundet för Mental Hälsa samt olika organisationer och föreningar runtom i Finland.

Platser där du kan söka och få hjälp:

 • Hälsostation
  I brådskande problem med mental hälsa eller missbruk får du hjälp på din egen hälsostation. På hälsostationerna arbetar förutom läkare bland annat sjukskötare inom mentalvårds- och missbruksarbete.
 • Jourhjälpen 116 117
  Ring jourhjälpen 116 117 innan du överväger att besöka jouren.
  Jourhjälpen är social- och hälsovårdens rådgivnings- och vägledningstjänst. För närvarande är jourhjälpen i bruk inom nästan alla sjukvårdsdistrikt och den håller på att utvidgas till hela Finland.
  Jourhjälpen betjänar dygnet runt. Om det gäller en nödsituation, ring nödnumret 112. https://116117.fi/
 • Jourhuset
  Jourhuset är en e-tjänst utvecklad av hälso- och sjukvårdspersonal som erbjuder hjälp vid akuta hälsoproblem, råd för egenvård och handledning för att söka jourtjänster.
  Svenska: https://www.terveyskyla.fi/paivystystalo/sv
 • Från Psykporten får du bland annat information, guider och nätterapi, som man får åtkomst till med remiss av läkare oberoende av ort. I tjänsten kan man även ortsvis söka efter hjälperbjudande aktörer som alltid är öppna.
  Svenska: https://www.mielenterveystalo.fi/sv

Svenskspråkiga tjänster i Finland:

Tolktjänster

Det ligger på hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar att på ett förståeligt sätt berätta för patienten om dennes hälsotillstånd och vårdalternativ. Om yrkespersonen inte kan det språk som patienten använder, ska man i mån av möjlighet se till att det finns tolkning. Det är myndighetens skyldighet att beställa tolktjänst. Tolkning kan utföras på plats, men man kan också använda sig av fjärrtolkning. Även FPA:s kunder har rätt till avgiftsfri tolkning om de inte kan sköta sina ärenden på det egna modersmålet och inget annat gemensamt språk med tjänstemannen hittas.

 

Läs mer om Centralförbundet för Mental Hälsa

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko tietää aina ensimmäisenä kuulumisemme, saada tapahtumatietomme ja muut ajankohtaiset mielenterveyskentän uutiset kätevästi suoraan sähköpostiisi? Tilaa sähköinen uutiskirjeemme. Tilaamalla uutiskirjeen annat suostumuksen tietojesi käsittelyyn tietosuojaselosteemme mukaisesti.