Hyppää sisältöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja kohtuullistettava

Suomen köyhyyden vastainen verkosto selvitti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen, lääkekulujen ja maksukattojen vaikutuksia ihmisten elämään. Sairastuminen voi kääntää ihmisen ja koko perheen taloudellisen tilanteen hyvin äkillisesti päälaelleen. Verkoston juuri julkaisemassa raportissa suositellaan muun muassa toimia asiakasmaksujen kohtuullistamiseksi. Tavoitteena on, että asiakasmaksut eivät olisi este kenenkään hoidon saannille.

Raportti osoittaa kuinka erilaisten sairauksien hoidosta aiheutuvat kustannukset tuottavat ihmisille taloudellisesta ahdinkoa ja pahimmillaan velkaantumista. Osa vastaajista kuvasi, kuinka joutuvat tinkimään arjen perusasioista ja miettimään ostavatko lääkkeitä vai ruokaa. Valitettavana esimerkkinä raportista voi nostaa kysymyksen asiakasmaksuista ja ulosotosta. Kysymykseen vastanneista 888 henkilöstä 21 prosentilla on terveydenhuollon asiakasmaksu tai sosiaalihuollon palvelumaksu päätynyt ulosottoon. Valtakunnanvoudinviraston tilastojen mukaan vuonna 2019 Suomessa ulosottoon päätyi jo yli 450 000 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksua.

”Kyselyssä esille tulleet asiat eivät valitettavasti yllätä itseäni. Työskentelin aiemmin aikuispsykiatrian poliklinikalla sosiaalityöntekijänä, jossa selvittelimme yhdessä asiakkaiden kanssa heidän taloudellista tilannettaan. Sairastuminen vaikuttaa taloudellisen tilanteen heikentymisen lisäksi usein ihmisen jaksamiseen, jolloin taloudellisten asioiden selvittäminen voi tuntua entistäkin hankalammalta, eikä aina tiedä kenen puoleen kääntyä. Kun ihminen sairastuu psyykkisesti, jaksaminen ja arjen perusasioista selviytyminen voi tuntua vaikealta, kun toimintakyky on alentunut sairaudesta johtuen.”, Mielenterveyden keskusliiton sosiaalityön asiantuntija Riikka Mettälä kertoo.

Avaamattomat perintätoimistojen kirjeet ovat monelle sairastuneelle arkipäivää, kun voimavarat ovat vähissä eikä rahat riitä. Psykiatrisen osastohoidon hoitopäivämaksu saa olla enintään 22,50 euroa vuorokaudessa, mutta lyhyenkin hoitojakson kokonaissummalla on iso merkitys ihmiselle, joka elää pienillä tuloilla. –Riikka Mettälä

Maksukatosta ei aina käytännön apua haavoittuvimmassa asemassa oleville

Kyselyyn vastanneet toivat esille, että maksukattojen tasot ovat liian korkeat pienituloisille ja pitkäaikaissairaille. Huomioitavaa on myös se, että terveydenhuollon asiakasmaksukaton täyttyminen ei poista kaikkia maksuja kokonaan. Terveydenhuollon asiakasmaksukaton täyttyessä esimerkiksi psykiatrisesta osastohoidosta peritään edelleen hoitopäivämaksu, joka saa olla enintään 22,50 euroa hoitopäivää kohden. Moni ihminen joutuu kääntymään perustoimeentulotuen piiriin selviytyäkseen laskuista ja lääkekuluista. Kunnissa tulisi muistaa asiakasmaksulain 11 §:n soveltamisen mahdollisuus myös terveydenhuollon maksujen kohdalla, jotka ovat kaikille samansuuruisia. Lain mukaan terveydenhuollon palveluista määrättyjä maksuja voidaan jättää perimättä tai alentaa myös tasasuuruisten maksujen kohdalla siltä osin kuin maksut esimerkiksi vaarantavat henkilön tai perheen toimeentulon.

”Perustoimeentulotuesta, joka on viimesijainen ja tarkoitettu tilapäiseksi tueksi, tulee herkästi esimerkiksi pitkäaikaissairaalle ihmiselle pitkäaikainen tukimuoto, koska ihmisen ensisijaiset etuudet ja tulot eivät yksinkertaisesti riitä kattamaan terveysmenoja. Tässä pulmatilanteessa koen, että sosiaaliturvauudistuksella on tärkeä rooli, koska sosiaaliturvajärjestelmäämme pitäisi uudistaa toimivammaksi.”, Mettälä muistuttaa.

Ihmiset eivät sairastele huvikseen, terveydenhoitoon pitäisi olla kaikilla mahdollisuus, eikä kenenkään pidä joutua miettimään ettei voi mennä lääkäriin kun ei ole rahaa, ja jättää näin itsensä hoitamatta, mikä johtaa liitännäissairauksiin ja tulee loppujen lopuksi paljon kalliimmaksi yhteiskunnallekin. –Kyselyyn vastanneen kommentti

Kyselyssä vastaajat esittivät suuren määrän ideoita ja ehdotuksia, joilla kohtuuttomat tilanteet voitaisiin ehkäistä tai poistaa. Vastaajat ehdottivat esimerkiksi, että asiakasmaksujen perinnässä perintätoimistot tulisi sulkea kokonaan pois sosiaali- ja terveydenhuollon alalta, koska perinnässä asiakasmaksut kasvavat nopeasti jopa moninkertaisiksi.

Lisäksi ehdotettiin terveydenhuollon asiakasmaksuihin liittyen, että tasamaksuista luovuttaisiin ja ihmiset maksaisivat maksukykynsä mukaan myös terveyskeskuskäynneistä ja sairaalahoidosta. Maksuttomat terveyskeskuskäynnit saivat myös kannatusta. Vastaajat myös ehdottivat, että maksuvaikeuksiin pitäisi puuttua riittävän ajoissa muun muassa maksujärjestelyillä tai maksujen kohtuullistamisella tai perimättä jättämisellä. Lisäksi ehdotettiin, että toimeentulotukijärjestelmää tulisi yksinkertaistaa, perusosan tasoa nostaa ja palvelun saavutettavuutta parantaa.

Raportti osoittaa, että Suomen perustuslain 19 §:n toteutumisessa tasavertaisesti kaikkien kohdalla on vielä parannettavaa. Tämän perustuslain pykälän mukaan jokaisella on oikeus perustoimeentuloon muun muassa työttömyyden, sairauden, vanhuuden tai työkyvyttömyyden perusteella ja jokaiselle on taattava riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Hoidon ja avun piiriin hakeutuminen sekä sairastamisen kuluista selviäminen eivät saisi olla riippuvaisia ihmisen taloudellisesta tilanteesta.

Minulla ainakin on aina rahat loppu ennen kuukauden loppua ja monta kertaa ei ole rahaa ruokaan tai lääkkeisiin. Kerran olen joutunut ottamaan pankkilainan, että sain sairaalalaskun maksettua niin, että se ei mennyt perintään. –Kyselyyn vastanneen kommentti

Suomen köyhyyden vastaisen verkoston, EAPN-Finin Terveys ja köyhyys -työryhmä toteutti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin liittyvän verkkokyselyn 24.5.2019 – 30.9.2019. Kysely oli avoin kaikille, ja sitä levitettiin muun muassa Köyhyyden vastaisen verkoston eri kanavilla.

Kysely tavoitti paljon sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita käyttäviä ihmisiä ja vastaajia kyselyssä oli yhteensä 949. Vastaajissa oli muun muassa eläkeläisiä, omaishoitajia, pitkäaikaissairaita sekä perheen jäseniä, joissa useampi perheenjäsen sairastaa. Kyselyllä haluttiin kerätä muun muassa ihmisten kokemuksia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen, lääkekulujen ja maksukattojen vaikutuksesta omaan elämään. Lue tuloksista toukokuussa 2020 julkaistu raportti Asiakasmaksut aiheuttavat ahdinkoa.

Sosiaalityön asiantuntija Riikka Mettälä, Mielenterveyden keskusliittoRiikka Mettälä on Mielenterveyden keskusliiton sosiaalityön asiantuntija, joka edustaa liittoa Köyhyyden vastaisessa EAPN-verkostossa.

Kysy sosiaalityön asiantuntijalta sosiaalietuuksista, sosiaalipalveluista tai asiakasmaksuista arkisin kello 9–15 numerosta 040 756 0578.

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko tietää aina ensimmäisenä kuulumisemme, saada tapahtumatietomme ja muut ajankohtaiset mielenterveyskentän uutiset kätevästi suoraan sähköpostiisi? Tilaa sähköinen uutiskirjeemme. Tilaamalla uutiskirjeen annat suostumuksen tietojesi käsittelyyn tietosuojaselosteemme mukaisesti.