Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Mielenterveysmessuihin liittyvän henkilötietojen käsittelyn periaatteet. Muusta tietojen käsittelystä informoidaan rekisteröityä erikseen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU 2016/679) luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta.

Rekisterinpitäjä:
Mielenterveyden keskusliitto ry
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki
09 565 7730, toimisto@mtkl.fi

Rekisterin yhteyshenkilö:
Silja Lepistö, 040 5000 822, silja.lepisto@mtkl.fi

Tietosuojavastaava:
Janne Jalava
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki
040 3501 538, janne.jalava@mtkl.fi

Käsiteltävät henkilötiedot ja tietojen käsittelytapa

Rekisterinpitäjä käsittelee Mielenterveysmessujen osallistujaviestintää, -markkinointia ja -laskutusta sekä palautteen keräämistä ja tapahtuman kehittämistä varten seuraavia tietoja:

  • etu- ja sukunimi
  • ammattinimike
  • työnantaja
  • sähköpostiosoite
  • matkapuhelin
  • työnantajan tai muun laskutettavan tahon tiedot (nimi, y-tunnus, yhteystiedot)

Tietojen käsittelyn oikeudellinen peruste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn suostumus.

Tietojen käsittelyn käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Mielenterveysmessuille ilmoittautuneiden osallistujien tunnistaminen tapahtumassa, viestintä (uutiskirje), informointi tapahtuman sisällöistä ja käytännöistä, osallistujamaksujen laskutus, palautteen kerääminen tapahtuman kehittämiseksi sekä tulevien Mielenterveysmessujen ja muiden Mielenterveyden keskusliiton järjestämien koulutusten markkinointi.

Tietojen säilytysaika ja säilytysajan määrittelyperuste

Säilytämme tietoja niin kauan kuin on tarpeen kohdassaTietojen käsittelyn käyttötarkoitusmääriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti tai kunnes rekisteröity erikseen kieltää tietojensa käytön.

Mistä tiedot on saatu

Tiedot on saatu rekisteröidyn oman ilmoituksen perusteella.

Rekisteröityjen oikeudet saada tietoa tietojensa käsittelystä, oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelylle ja oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on talletettu rekisteriin ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista.

Tietojen tarkastaminen tapahtuu saapumalla henkilökohtaisesti Mielenterveyden keskusliiton toimipisteelle ja todistamalla henkilöllisyys voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella. Toimipisteen osoite on:

Mielenterveyden keskusliitto
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki

Toimitamme vastauksen mahdollisuuksien mukaan henkilökohtaisesti paikan päällä tai kirjattuna kirjeenä tarkastuspyynnön tehneen henkilön antamaan osoitteeseen.

Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarvittavat oikaisut ja täydennykset sekä poistetaan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset ja vanhentuneet tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus valvovalle viranomaiselle.

Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle taikka kolmannelle osapuolelle

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Tietojen sähköinen hallinta tapahtuu Mielenterveyden keskusliiton Kilta-järjestörekisterissä. Voit tutustua rekisteriselosteeseen tästä.

Mielenterveysmessujen verkkoalustan järjestää Globex Oy, joka toimii alustalla henkilötietojen käsittelijänä Mielenterveyden keskusliiton puolesta. Globex Oy:lle lähetetään tieto messuille ilmoittautumisesta. Verkkoalustalle rekisteröidytään osallistujalle lähetettävän kirjautumislinkin kautta, jossa yhteydessä osallistujaa pyydetään tutustumaan myös Globex Oy:n omiin rekisteri- ja tietosuojaehtoihin.

Verkkoalustalla hyödynnetään Zoom-sovellusta (Zoom Video Communication Inc.). Käyttäjän tarpeelliset tunnistetiedot (etunimi, sukunimi, käyttäjätunnus ja käyttäjän IP-osoite.) siirtyvät Zoomiin siirtyessä palvelun lisenssipalvelimille, jotka voivat sijaita myös EU:n ulkopuolella USA:ssa.

Verkossa järjestettävistä seminaareista syntyvät tallenteet voidaan jakaa YouTube-palveluun (Google Inc.). Palvelun palvelimet voivat sijaita EU:n ulkopuolella USA:ssa.

Kolmansien osapuolten osalta noudatetaan kolmansien osapuolien käyttöehtoja ja tietosuojapolitiikkaa. Tiedonsiirrot tehdään Privacy Shield -sopimuksen perusteella.

Tieto automatisoidusta profiloinnista ja siihen perustuvasta päätöksenteosta

Rekisterinpitäjä ei toteuta automaattiseen profilointiin perustuvaa päätöksentekoa.

Henkilötietojen vastaanottoryhmät ja tiedot organisatorisista ja teknisistä toimista tietojen käsittelyn suojaamiseksi

Rekisterin tietojen käyttöoikeus Mielenterveyden keskusliitossa on rajattu nimetyille toimihenkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Jokaisella käyttäjällä on järjestelmään oma käyttäjätunnus ja salasana.

Yllä on kuvattu myös Zoomin ja YouTuben käyttöä messujen järjestämisessä.

Lisätietoja Zoomin tietosuojasta: https://zoom.us/privacy-and-legal.
Lisätietoja Googlen tietosuojasta: https://policies.google.com/privacy?hl=fi.

Osallistujan valitsemasta julkisuusasetuksesta riippuen osallistujan nimi voi näkyä messujen vieraskirjassa. Osallistujan tietoja voidaan hänen suostumuksellaan luovuttaa messujen näytteilleasettajaorganisaatioiden käyttöön. Näytteilleasettajaorganisaatiot voivat käyttää tietoja omaan viestintäänsä ja suoramarkkinointiinsa. Ne eivät saa luovuttaa tietoja muille.

Laadittu 14.5.2020. Päivitetty 18.6.2021

> Palaa Tilaa Mielenterveysmessujen uutiskirje -sivulle

> Palaa Mielenterveysmessujen etusivulle

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko tietää aina ensimmäisenä kuulumisemme, saada tapahtumatietomme ja muut ajankohtaiset mielenterveyskentän uutiset kätevästi suoraan sähköpostiisi? Tilaa sähköinen uutiskirjeemme. Tilaamalla uutiskirjeen annat suostumuksen tietojesi käsittelyyn tietosuojaselosteemme mukaisesti.