Hyppää sisältöön

Seminaariohjelma 22.11.

Miten dissosiaatiohäiriöitä ja traumoja hoidetaan? Mikä masennushoidon onnistumisessa on tärkeää? Mitä kiusaamisväkivalta on ja miten sen vaikutukset tunnistetaan? Miten ikääntyneen mielen hyvinvoinnista voi pitää huolta?

Tarjolla on kahdeksan seminaaria, kaksi eri vaihtoehtoa aina aamupäivällä ja kaksi iltapäivällä.

TIISTAI 22.11.

9.00-12.00
Trauma: tunnistaminen, vaikutukset, hoito ja arki

9.00 Traumatietoinen kohtaaminen
Ammattilaisen perustietopaketti: mitä trauma tarkoittaa, mistä sen voi tunnistaa ja miten sen vaikutukset on hyvä huomioida vuorovaikutuksessa.
Jenni Nyberg, kriisityöntekijä, psykologi, SOS-kriisikeskus, Mieli ry

9.45 Tauko

9.50 Traumaperäisen stressihäiriön hoito: tutkimustietoa ja kliinistä kokemusta
Tietoa hoitomuodoista, niihin liittyvästä tutkimusnäytöstä sekä huomioita trauman hoidosta käytännössä.
Ferdinand Garoff, psykoterapeutti, psykologi, Traumaterapiakeskus

10.35 Tauko

10.40 Keho traumojen hoidossa
Miksi kehollisia menetelmiä käytetään? Milloin niitä on turvallista käyttää ja mitä on syytä arvioida etukäteen?
Merja Munnukka-Dahlqvist, VTM, sosiaalipsykologi, VET traumapsykoterapeutti, Konsultointi ja Koulutus MMD Oy

11.25 Kokemuspuheenvuoro: Traumaperäinen dissosiaatiohäiriö ja työelämä
Traumatisoitunut saattaa pärjätä työelämässä hyvin, vaikka sisällä vyöryisi valtava mielensisäinen kaaos. Miten piiloutuva trauma syntyy ja mitä siitä seuraa?
Anu Miettinen, puheenjohtaja, Disso ry

12.00 Keskustelua ja seminaarin päätös

Katso hinnat ja ilmoittaudu tästä!

9.30–12.30
Näin onnistut masennuksen hoidossa

Lähetä oma kysymyksesi etukäteen!
Masennuksen lääkehoito puhuttaa sekä ammattilaisia että sairastuneita ja omaisia. Tähän seminaariin osallistuvilla on mahdollisuus esittää ennakkoon kysymyksiä puhujille. Ilmoittaudu mukaan, ja saat sähköpostitse kysymyksen lähetysohjeet ja -linkin.

9.30 Toimivan lääkehoidon tunnusmerkit
Vastauksia avainkysymyksiin: lääkehoidon aloitus, suunnitelmallisuus, seuranta, lopettaminen, lopettamisen ongelmat ja erilaisten haittojen hallinta. Entä mitä muuta tarvitaan kuin toimivaa lääkehoitoa?
Erkki Isometsä, psykiatrian professori, Käypä hoito -suosituksen työryhmän puheenjohtaja

10.15 Hyvä hoitosuhde masentuneen tukena
Hyvä hoitosuhde on masennuksen hoidon onnistumisen edellytys. Mitä siihen sisältyy ja mikä on asiakkaan opastamisen eli psykoedukaation rooli?

Virpi Kivi, apulaisosastonhoitaja & Marja Sirenius, sairaanhoitaja, Mielialahäiriöpoliklinikka, Vuosaaren psykiatria- ja päihdekeskus

11.00 Tauko

11.10 Miten otan itsetuhoiset ajatukset puheeksi?
Työvälineitä ammattilaisen arkeen: uskallusta kysyä itsemurha-ajatuksista, toimivia kysymyksiä ja yleistä valmiutta kohdata tilanne.
Harri Sihvola, kouluttaja, Itsemurhien ehkäisykeskus, Mieli ry

11.50 Matkalla kohti lääkkeettömyyttä – laadukas elämä masennuslääkityksen jälkeen
Miten lääkitystään lopettavaa voi tukea? Millaisin itsehoito- ja tukikeinoin elämä lääkityksen jälkeen säilytetään arjen muutostilanteissakin laadukkaana? Voiko ”kroonisesti masentunut” toipua ja elää lääkkeettömänä tasokasta elämää? Korostammeko riittävästi potilaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan?
Jenny Rostain, tietokirjailija, käsikirjoittaja, näyttelijä

12.30 Seminaari päättyy

Katso hinnat ja ilmoittaudu tästä!

Kaksi kiinnostavaa seminaaria samaan aikaan, mitä teen?
Jos haluat katsoa molemmat samanaikaiset aamupäivän seminaarit, niin voit halutessasi valita ilmoittautumislomakkeella ensin Trauma-seminaarin ja lisätä seminaarivalinnan lopusta myös valinnan Näin onnistut masennuksen hoidossa -tallenteen. Saat Masennus-seminaarista henkilökohtaisen tallennelinkin sähköpostiisi torstaina 24.11. Tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan.

13.30–16.30
Miten kiinni kiusaamisväkivaltaan?

13.30 Kiusaamisväkivalta ilmiönä ja pitkäkestoisen altistumisen vaikutukset
Mitä kiusaamisväkivalta on ja miten kiusaamisväkivaltakokemukset vaikuttavat ja näyttäytyvät monen psyykkisen oireilun taustalla ja juurisyynä. Kokemuksia hoitopalveluissa kohdatuista kiusaamiskokemuksista ja niiden hoidosta. Työkaluja ammattilaisille kohdata ja auttaa kiusaamisväkivaltaa kokeneita (sis. osallistavia menetelmiä).
Katri Pihlaja, YTM, sosiaalialan asiantuntija & Suvi Reiman, nuorisopsykiatri
Anne Karppinen, Kiusaamisväkivallan interventio-ohjelman kokemuskouluttaja

14.30 Tauko

14.40 Kiusaaminen ja sen ehkäiseminen ammatillisissa oppilaitoksissa
Tutkimustietoon ja käytännön kokemuksiin perustuva tietopaketti kiusaamisesta, sen vaikutuksista opiskeluun ja hyvinvointiin sekä ehkäisemisestä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa.
Aale Päivinen, puheenjohtaja, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto Sakki ry

15.10 Kiusaamiskokemukset ja niiden kasautuminen korkeakouluissa
Tutkimustietoa kiusaamisesta, sen yleisyydestä ja vaikutuksista sekä kasautumisesta samoille henkilöille opintojen eri vaiheissa.
Maili Pörhölä, FT, dosentti

15.55 Kokemuspuheenvuoro: Kiusaamiskokemuksista kohti vahvuutta
Kiusaaminen voi jättää pitkäkestoisen jäljen sen kohteeksi joutuneeseen. Koko loppuelämää sen ei tarvitse määrittää, vaan sen voi kääntää jopa voimavaraksi.
Sanni Vaskinen, kokemusasiantuntija

16.30 Keskustelua ja seminaarin päätös

Katso hinnat ja ilmoittaudu tästä!

13.30–16.30
Ikäihmisen mielenterveys

13.30 Ikä ja mielen hyvinvointi
Mielen hyvinvointi on arjen voimavara ikääntyessä. Millaiset asiat mielen hyvinvointiin vaikuttavat ja miten sitä voi vahvistaa?
Sirkkaliisa Heimonen, PsT, toimialapäällikkö, Ikäinstituutti

14.05 Tunnista ikääntyneen asiakkaasi ongelmat
Näkökulmia ikäihmisen kohtaamiseen ja mielenterveyden tukemiseen palveluissa.
Anu Määttä, psykologi, PsM, psykoterapeutti, Kohtaamisia – psykologi- ja psykoterapiapalvelut

14.40 Tauko

14.50 Näin vahvistat hyvinvointia
Voimaannuttavia työmenetelmiä ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä eri vanhustyön palveluissa.
Tamara Björkqvist, kehittämiskoordinaattori, Sosiaalitaito, Mielenterveysosaamisella ratkaisuja iäkkäiden palveluihin -hanke

15.25 Miten puhua päihteistä ja riippuvuuksista?
Tietoa ja työvälineitä: mitä numerot kertovat ikääntyneiden päihteiden käytöstä ja miten huoli otetaan puheeksi rakentavasti?
Teija Strand, kehittämispäällikkö, THL

16.00 Ikäasiantuntijan puheenvuoro

16.30 Keskustelua ja seminaarin päätös

Yhteistyössä: Ikäinstituutti

Katso hinnat ja ilmoittaudu tästä!

Tutustu keskiviikon 23.11. ohjelmaan

Tulosta seminaariesite

Kuvaa klikkaamalla tutustut toimintaamme

Palaa etusivulle >