Hyppää sisältöön

Pieni vaalisanasto

Ehdokas

Ehdokas on yhdistyksen esittämä henkilö joko liiton puheenjohtajaksi, hallituksen jäseneksi, liittovaltuuston puheenjohtajaksi/varapuheenjohtajaksi tai liittovaltuuston jäseneksi. Henkilö, joka saa pääasiallisen toimeentulonsa liitosta, ei voi olla liittokokousedustajana eikä tulla valituksi liittovaltuustoon eikä hallitukseen.

Edustaja

Edustaja on yhdistyksen valitsema henkilö, joka on oikeutettu käyttämään päätösvaltaa liittokokouksessa: hän saa käyttää puheenvuoroja ja äänestää. Edustajalla pitää olla yhdistyksen valtuuttama valtakirja tullessaan kokoukseen, ja siitä käy ilmi hänen äänimääränsä. Edustaja voi edustaa vain yhtä yhdistystä liittokokouksessa.

Varaedustaja

Varaedustaja on yhdistyksen valitsema henkilö siltä varalta, että valituille edustajille tai joillekin heistä tulee este. Jos yhdistyksen kokous on valinnut edustajan eikä varaedustajaa ole valittu ja valittu henkilö sairastuu, yhdistyksen hallitus voi tässä tapauksessa valita uuden edustajan, ellei yhdistyksen kokousta satu silloin olemaan.

Seuraaja

Yhdistys voi lähettää liittokokoukseen seuraajia, joilla on kokouksessa puheoikeus, jos kokous niin päättää. Esittämisoikeutta eikä äänioikeutta ole. (Yhdistykseltä laskutetaan seuraajan ruokailu- ja kahvikulut).

Valtakirja

Valtakirja on yhdistyksen allekirjoittama ja josta käy ilmi edustajan nimi, sähköposti, puhelinnumero ja hänen äänimääränsä, jonka yhdistys on päättänyt

Äänivalta

Liittokokouksessa ovat äänivaltaisia varsinaiset jäsenet (yhdistykset). Jokaisella varsinaisella jäsenellä on oikeus lähettää kaksi (2) edustajaa jokaista alkavaa sataa (100) jäsentä kohti, kuitenkin enintään kuusi (6) edustajaa, jos edellisen vuoden jäsenmaksu on määräaikaan maksettu.

Palaa etusivulle >