Hyppää sisältöön

Jäsenjärjestöavustukset

Mielenterveyden keskusliitto hakee STEA:lta avustusta, joka on tarkoitettu jaettavaksi pienavustuksina liiton jäsenyhdistyksille. Ne jäsenyhdistykset, jotka eivät saa suoraan avustusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta, voivat siis hakea yhdistysavustusta Mielenterveyden keskusliitolta.

Tarkoituksena on tarjota yhdistyksille taloudellista tukea vapaaehtoisuuteen pohjautuvan yhdistystoiminnan turvaamiseksi.

Avustuksen myöntämisessä huomioidaan Stea:n vuosittain määrittelemät kohdennettuun toiminta-avustukseen liittyvät yleisehdot ja rajaukset sekä ohjeet jäsenjärjestöavustuksista.

Avustus kohdistuu Mielenterveyden keskusliiton määrittämien linjausten mukaiseen toimintaa

 

AVUSTUS VUODELLE 2020

Avustuslajit
Jäsenyhdistykset voivat hakea liitolta seuraavia avustuksia:

  • Toiminta-avustus enintään 2500 €
  • Kehittämisavustus enintään 2000 € (voidaan myöntää kahdeksi vuodeksi, yhteensä 4000 €)

Toiminta-avustusta myönnetään yhdistyksen hakemuksesta seuraaviin toimintoihin:

  • Yhdistyksen sääntömääräiseen toimintaan (hallintokulut, jäsenpostit- ja lehdet, posti-, puhelin- ja tietoliikennekulut)
  • Yhdistyksen vertais- ja ryhmätoimintaan (erilaiset ryhmät, kokemusasiantuntijatoiminta, avoimet ovet ym.)
  • Yhdistyksen järjestämiin matkoihin, leireihin ja tapahtumiin jäsenistölle
  • Koulutukseen (jäsenistön koulutus)
  • Pienlaitehankintoihin (tietokone, älypuhelin, tabletti)
  • Viestintään ja vaikuttamiseen (jäsenlehdet, verkkosivut, muu yhdistyksen toiminnan näkyväksi tekeminen)

Pienlaitehankinnoissa keskitytään edelleen avustamaan tietokoneen ja ohjelmistopäivitysten, tulostimen ja älypuhelimen hankintaa ja tällä tavoin auttamaan yhdistyksiä pääsemään sähköiseen asiointiin. Huomioikaa myös atk-koulutuksen tarve, ja siihen tarvittava koulutusavustus.

Kehittämisavustus
Kehittämisavustuksella tuetaan yhdistyksen uudenlaisten toimintatapojen tai -muotojen kehittämistä ja toiminnan käynnistämistä sekä muita määräaikaista rahoitusta tarvitsevia hankkeita tai kampanjoita. Kehittämisavustus on määräaikainen, enintään kaksi vuotta.

Kehittämisavustuksen liitteeksi on yhdistyksen laadittava erillinen toimintasuunnitelma ja talousarvio. Mikäli hanke on suunniteltu kaksivuotiseksi, on suunnitelman katettava molemmat vuodet.

Avustuksen hakeminen
Hakulomakkeita on kaksi, toinen toiminta-avustuksen hakemiseen ja toinen kehittämisavustuksen hakemiseen. Mikäli yhdistys halua hakea sekä toiminta- että kehittämisavustusta, on täytettävä molemmat hakulomakkeet.

Suunniteltu toiminta ja siihen haettavat avustukset on mainittava toimintasuunnitelmassa ja toimintasuunnitelmaan perustavassa talousarviossa.

TOIMINTA-AVUSTUKSEN HAKULOMAKE

KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKULOMKAE

Liitteet
Toiminta-avustuksen liitteeksi toimitetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020 ja kehittämisavustuksen liitteeksi hankesuunnitelma ja – talousarvio.

Vuoden 2020 kevät- tai vuosikokouksen jälkeen yhdistys toimittaa tilinpäätöksen, tilin- tai toiminnantarkastuskertomuksen, kokouksen pöytäkirjan ja sopimuksen avustuksen siirrosta.

Avustusten maksaminen
Avustuspäätökset tehdään vasta, kun kaikki liitteet on toimitettu. Jotta saamme avustukset maksuun mahdollisimman aikaisin, yhdistyksen kannattaa järjestää kevätkokous niin aikaisin kuin se on sääntöjen mukaan mahdollista.

 

SELVITYS VUODEN 2019 AVUSTUSTEN KÄYTÖSTÄ

Mikäli yhdistys on saanut liitolta avustusta vuodelle 2019, on selvitys avustuksen käytöstä toimitettava ennen kuin uutta avustusta voidaan maksaa.
Selvitykset on palautettava 31.1.2019 mennessä.

Lomakkeet

Selvitys perus- ja toiminta-avustuksen käytöstä

Selvitys kehittämisavustuksen käytöstä

 

Lisätiedot
yhdistyssihteeri Maie Puusaar, 040 512 0125, maie.puusaar@mtkl.fi tai yhdistyspalvelupuhelin 050 339 4971 maanantaisin kello 12-16

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko tietää aina ensimmäisenä kuulumisemme, saada tapahtumatietomme ja muut ajankohtaiset mielenterveyskentän uutiset kätevästi suoraan sähköpostiisi? Tilaa sähköinen uutiskirjeemme. Tilaamalla uutiskirjeen annat suostumuksen tietojesi käsittelyyn tietosuojaselosteemme mukaisesti.