Hyppää sisältöön

Sääntöuudistus

Varsinainen liittokokous 2020 palautti sääntöuudistusesityksen jatkovalmisteluun. Ylimääräinen liittokokous 8.5.2021 käsitteli hallituksen uuden esityksen liiton uusista säännöistä. Patentti- ja rekisterihallitus ei hyväksynyt sääntöesitystä sellaisenaan. Syyskuun ylimääräinen liittokokous päättää liiton lopullisista säännöistä.

Sääntöuudistusesitys työn alla

Joulukuun liittokokous palautti liiton sääntöjä koskevan uudistusesityksen uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelutyö on nyt työn alla ja etenee hallitukselta ja yhdistyksiltä saatujen kommenttien sekä muutosehdotusten pohjalta.

Tutustu jälkikäteen kokouspäivän liveseurantaan

Kokous 8.5.2021 päättää liiton uusista säännöistä

Patentti- ja rekisterihallitus on esitarkastanut säännöt, minkä jälkeen niihin on tehty muutoksia jäsenistölle lähetetyn kyselyn ja hallituksen antaman evästyksen perusteella. Päivitetty sääntöuudistusesitys toimitetaan yhdistyksille kokouskutsun mukana.

Lue lisää päätöksistä

Kokous 11.9. 2021 päättää liiton lopullisista säännöistä

Toukokuu liittokokous käsitteli hallituksen esityksen liiton uusista säännöistä. Esitys hyväksyttiin pykälämuutosten 16 ja 17 jälkeen. Patentti- ja rekisterihallitus ei kuitenkaan hyväksynyt esityksen pykäliä 9, 12, 16 ja 17, sillä ne ovat yhdistyslain 23.1 §:n, 19.1 §:n ja 17.3 §:n vastaisia. Pykälien 9 ja 12 toteuttaminen yhdistyslain muotoon, edellyttää myös muutoksia pykäliin 11 ja 18.

Kokous hyväksyi sääntömuutosesitykset

Sääntömuutokset pähkinänkuoressa

Tavoitteet

 • Yksinkertaistaa ja selkeyttää liiton sääntöjä
 • Päivittää säännöt vastaamaan tulevaisuuden haasteita
 • Päivittää luottamushallinnon rakennetta ja uudistaa äänivallan käyttöä
 • Pyrkiä jäsenyhdistysten demokratian parantamiseen
 • Kannustaa pieniä yhdistyksiä osallistumaan päätöksen tekoon
 • Parantaa operatiivisen johdon ja luottamushallinnon yhteistyötä (joustavampaan)

Mikä muuttuisi?

 • Sääntöjä karsitaan, lyhennetään ja päivitetään tietyiltä osin
 • Kokouksia voidaan järjestää etäyhteyksin
 • Siirrytään kolmiportaisesta (liittokokous, liittovaltuusto ja liiton hallitus) kaksiportaiseen (liittovaltuusto ja liittohallitus) luottamushallintorakenteeseen
 • Liittokokouksen tehtäviä siirtyy liittovaltuustolle
 • Järjestetään kolmen vuoden välein jäsenäänestys, jossa valitaan liittohallitus ja -valtuusto
 • Jäsenäänestyksessä jokaisella varsinaisella jäsenellä (yhdistyksellä) on yksi ääni jokaista alkavaa 300 jäsentä kohti, kuitenkin enintään kaksi (2) ääntä
 • Toimikausi vaihtuu toukokuun 1. päivä sinä vuonna, jona jäsenäänestys järjestetään
 • Liittovaltuustoon valitaan 30 jäsentä ja puheenjohtaja
 • Liittovaltuuston varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa toukokuun 31. päivään mennessä (aiemmin kaksi kertaa vuodessa)
 • Hallitukseen valitaan 8 jäsentä ja puheenjohtaja (pysyy samana)
 • Liittohallitus ja -valtuusto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan

Tutustu joulukuun liittokokouksen alla laadittuun materiaaliin sääntöluonnoksesta

Huomioithan, että sääntöuudistusesitykseen on tehty muutoksia esitysten jälkeen.

Video: Sääntöuudistus muutamassa minuutissa -haastatteluvideo (10 min.) Vastaamassa lakimies Oskari Korhonen ja kehitysjohtaja Janne Jalava.

Lakimiehen blogi: Sääntöuudistuksen keskeiset tavoitteet ja vaikutukset

Youtube-video (21 min.): Sääntöuudistus ja sen taustaa
Sääntöuudistus PowerPoint-esityksenä