Hyppää sisältöön

Mistä apua talous- ja velkaongelmiin?

Kenen tahansa taloudellinen tilanne voi heikentyä esimerkiksi eron, sairastumisen, työkyvyttömyyden tai työttömyyden vuoksi. Apua ja neuvoja on kuitenkin saatavilla monista palveluista kuten Kelasta, Takuusäätiöltä ja hyvinvointialueilta.

Jos taloudellinen tilanteesi ahdistaa sinua iltaisin, niin tiedä, ettet ole yksin. Olipa tie ollut millainen hyvänsä, velkojen ja rahanpuutteen aiheuttama ahdistus voi olla kalvava, ja jokainen meistä haluaisi elää elämäänsä huolehtimatta rahasta.

Yksin kannettuna asiat tuntuvat aina kurjemmilta. Kerää ympärillesi tukijoukkoja. Ja muista, että syyllisyyden tai häpeän tunteminen joutaa syrjään, sinä et ole ainoa.

Kun tuntuu, että rahat eivät riitä ja laskujen maksamisesta on vaikea selviytyä, apua ja neuvoja löytyy monista palveluista.

Kelan etuudet 

Tarkista, olisitko oikeutettu joihinkin Kelan etuuksiin. Selvitettäviä vaihtoehtoja voivat olla muun muassa sairastamisen etuudet, asumiseen liittyvät etuudet, vammaistuet, työttömyysetuudet (jos et ole oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan) tai perustoimeentulotuki. 

Kelan perustoimeentulotuki on viimesijainen etuus, jota voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Välttämättömiä menoja ovat esimerkiksi asumisen menot, ruoka ja terveydenhoito. Kelan sivuilta löytyy perustoimeentulotukilaskuri, jonka avulla voit tehdä arviolaskelman oikeudesta perustoimeentulotukeen tulojen, varojen ja huomioitavien menojen perusteella. 

Lisätietoa etuuksista saat Kelan maksullisista palvelunumeroista. Voit myös asioida Kelan toimipisteessä, jättää sähköisen asiointikanavan OmaKelan kautta viestiä virkailijalle tai varata Kelan verkkosivujen kautta erillisen soittoajan. 

Hyvinvointialueen toimeentulotuki ja sosiaalinen luototus 

Hyvinvointialue päättää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä. Hakemista varten tarvitaan Kelan perustoimeentulotukipäätös. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää harkinnan perusteella henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuviin, toimeentulon turvaamisen tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi katsottuihin menoihin. Tällaisia voivat olla muun muassa kodinhankinnat, lasten harrastusmenot tai psykoterapian aloituksen tutustumiskäynnit. Erityisenä tarpeena tai olosuhteena voidaan pitää esimerkiksi pitkäaikaisen toimeentulotuen saamista, pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta sekä lasten harrastuksiin liittyviä erityisiä tarpeita. 

Hyvinvointialueet voivat myöntää myös ehkäisevää toimeentulotukea, jonka perusteista hyvinvointialueet päättävät itse. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön tai perheen omatoimisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää esimerkiksi ylivelkaantumisesta aiheutuvien ongelmien lieventämiseksi tai asumisen turvaamiseksi esimerkiksi häätöuhan alla. Tukea voidaan myöntää myös, jos taloudellinen tilanne heikkenee äkillisesti ja siitä aiheutuu vaikeuksia. Lisätietoa täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemisesta ja kriteereistä voit kysyä oman hyvinvointialueesi sosiaalipalveluista. 

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää esimerkiksi ylivelkaantumisesta aiheutuvien ongelmien lieventämiseksi.

1.8.2023 alkaen jokaisen hyvinvointialueen on järjestettävä sosiaalista luototusta alueellaan. Kyse on siis lakisääteisestä palvelusta. Hyvinvointialue päättää sosiaalisen luototuksen järjestämisen laajuudesta, luottopääoman määrästä ja luottojen suuruudesta. Sosiaalista luottoa voidaan perustellusti myöntää muun muassa velkakierteen katkaisemiseen, kodin hankintoihin, asumisen turvaamiseen tai kriisitilanteiden ratkaisemiseksi. Luoton voi saada pienituloinen henkilö, jolla ei ole mahdollisuutta saada muualta kohtuuehtoista luottoa ja jolla arvioidaan kuitenkin olevan maksukykyä selviytyä luoton takaisinmaksusta. Lisätietoa voit kysyä oman hyvinvointialueesi sosiaalipalveluista.

Takuusäätiön palvelut

Takuusäätiön maksuton Velkalinja puh. 0800 98009 palvelee arkisin klo 10–14, ja sieltä saat lisätietoa Takuusäätiön eri palveluista. Lisäksi voit keskustella puhelimitse Takuusäätiön työntekijän kanssa omista talous- ja velka-asioistasi sekä erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista.

Takuusäätiö myöntää myös takauksia pankista nostettaviin järjestelylainoihin. Järjestelylaina on pankkilaina, jonka avulla voit yhdistää monet eri velat yhdeksi lainaksi. Takausta voit anoa Takuusäätiöstä, jos pankkilainan saamisen esteenä on esimerkiksi vakuuksien puuttuminen tai maksuhäiriömerkintä. Takauksen enimmäismäärä yksin takausta hakevalla on 34 000 euroa. Takaus edellyttää, että hakijalla on oltava säännölliset tulot ja menot sekä maksukykyä selviytyä järjestelylainan maksamisesta. 

Järjestelylainan avulla voi yhdistää monet eri velat yhdeksi lainaksi. Takausta voi anoa, jos pankkilainan saamisen esteenä on esimerkiksi vakuuksien puuttuminen tai maksuhäiriömerkintä.

Takuusäätiö myöntää myös pienlainaa, jota voit hakea kertaluontoisiin menoihin, kuten kodinkoneisiin, huonekaluihin tai takuuvuokraan. Pienlaina voi olla määrältään 200–2000 euroa ja laina-aika on enintään kaksi vuotta. Kuukausierä määräytyy hakijan maksukyvyn mukaan. Pienlainaa ei voi saada velkojen maksuun poikkeustapauksia lukuun ottamatta.

Talousneuvolat

Talousneuvolassa voit keskustella matalalla kynnyksellä ilman ajanvarausta asiantuntijan kanssa raha-asioista. Siellä voit pohtia omaa tilannetta, saada neuvoja ja kartoittaa erilaisia vaihtoehtoja omaan tilanteeseesi. Oikeus.fi-sivuston kautta löydät tietoa, miltä paikkakunnilta talousneuvoloita löytyy.

Oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonta

Oikeusaputoimistot tarjoavat maksutonta talous- ja velkaneuvontaa. Talous- ja velkaneuvontaan voit ottaa yhteyttä puhelimitse, ja yhteystiedot löytyvät oikeusaputoimistojen sivuilta. Talous- ja velkaneuvojat auttavat muun muassa taloudellisen kokonaistilanteen kartoittamisessa, talouden suunnittelussa ja sovintoratkaisuehdotusten laatimisessa velkojille. Neuvontaa saat puhelimitse, etäpalveluna sekä ajanvarauksella.

Lisäksi talous- ja velkaneuvonnasta voit saada lisätietoa ja apua velkajärjestelyn hakemiseen käräjäoikeudelta. Velkajärjestely on viimesijainen velkojen järjestelykeino, jonka voi saada, jos ehdot täyttyvät. Käytännössä se tarkoittaa, että henkilö maksaa tietyn ajan maksukykynsä mukaan velkaa pois, pääsääntöisesti 3–5 vuotta, ja sen jälkeen lopun velan saa anteeksi. Velkajärjestelyyn pääseminen edellyttää, että hakijan maksukyky on heikentynyt esimerkiksi sairauden, työkyvyttömyyden, työttömyyden tai muun syyn takia. Maksukyvyn heikentyminen ei saa olla pelkästään itse aiheutettu, ja velkojen määrän on oltava liian suuri hakijan maksukykyyn nähden. Velkajärjestelyn yksi edellytys on myös se, että hakija on selvittänyt, onko velkojen hoitaminen mahdollista muulla tavoin kuin velkajärjestelyllä. 

Seurakunnan diakoniatyö 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnan diakoniatyön kautta on mahdollista saada keskusteluapua raha- ja velkatilanteen selvittelyyn liittyen. Diakoniatyöstä voit myös akuutissa tilanteessa saada taloudellista avustusta. Lisätietoa voit kysyä oman asuinalueen seurakunnasta. 

Puhu läheisille

On myös hyvä ottaa asia esiin läheistesi kanssa. Kerro ja juttele, se helpottaa. Yksin kannettuna asiat tuntuvat aina kurjemmilta. Kerää ympärillesi tukijoukkoja. Ja muista, että syyllisyyden tai häpeän tunteminen joutaa syrjään, sinä et ole ainoa.

Ota yhteyttä meihin

Neuvontaa sosiaalietuuksiin liittyvissä pulmissa ja kysymyksissä saat Mielenterveyden keskusliitosta tiistaisin klo 12–15 puhelimitse numerosta 040 756 0578 ja torstaisin klo 9 – 12 Valoa-chatissa.

Lähteet:

kela.fi
takuusaatio.fi
oikeus.fi
stm.fi
evl.fi 

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko tietää aina ensimmäisenä kuulumisemme, saada tapahtumatietomme ja muut ajankohtaiset mielenterveyskentän uutiset kätevästi suoraan sähköpostiisi? Tilaa sähköinen uutiskirjeemme. Tilaamalla uutiskirjeen annat suostumuksen tietojesi käsittelyyn tietosuojaselosteemme mukaisesti.