Hyppää sisältöön

Vaikutamme verkostoissa

Mielenterveyden keskusliitto vaikuttaa monissa työryhmissä, yhdistysten hallituksissa ja valtuustoissa sekä neuvottelukunnissa mielenterveysongelmia kokevien ihmisten asioihin, valvoo heidän oikeuksiaan ja etujaan ja käy säännöllistä vuoropuhelua muiden alan toimijoiden kanssa.

ASPA-säätiö – oma koti kaikissa elämäntilanteissa

ASPAn ydintoimintaa ovat asumispalvelut. Tavoitteena säätiöllä on, että mielenterveysongelmia kokevat tai vammaiset ihmiset saavat oman kodin sekä kaiken tarvitsemansa tuen itsenäiseen elämään ja asumiseen.

ASPA-säätiön hallituksen puheenjohtajana on kaudella 2018 – 2019 Mielenterveyden keskusliitosta Olavi Sydänmaanlakka.

ASPA-säätiö 

EAPN FIN -köyhyysverkosto

EAPN-FIN – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto on avoin yhteistyöfoorumi köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan toimiville järjestöille, ryhmille ja kansalaisille.

Verkosto seuraa suomalaista köyhyys- ja eriarvoistumistilannetta, ottaa kantaa ja pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntapoliittisiin päätöksiin köyhyyden vähentämisen näkökulmasta.

Olemme mukana köyhyys ja terveys -työryhmässä.

EAPN FIN -köyhyysverkosto 

Ihmisoikeusliitto – yhteistyötä ihmisoikeuksien puolesta

Ihmisoikeusliitossa seurataan ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa, vaikutetaan lainsäädäntöön, viranomaisiin ja päättäjiin, koulutetaan ja kampanjoidaan.

Olemme mukana yhteistyöverkostossa ja tarkastelemme ihmisoikeuksien toteutumista mielenterveysongelmia kokevien näkökulmasta.

Ihmisoikeusliitto

Järjestöjen sosiaaliturvaopas -työryhmä

Järjestöjen sosiaaliturvaoppaaseen kootaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden yhteinen sosiaaliturva pääpiirteittäin. Opasta kokoavat ja päivittävät seitsemäntoista kansanterveys-, potilas-, vammais- ja eläkkeensaajajärjestöä, mukana työryhmässä myös Mielenterveyden keskusliitto.

Tavoitteena on sosiaaliturvan hyödyntäminen ja tunnetuksi tekeminen.

Opas on tarkoitettu järjestöjen työntekijöille jäsenten ohjausta ja neuvontaa varten.

Sosiaaliturvaopas

Kumaja  – sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuusverkosto

Kumaja on Uudenmaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuusverkosto. Verkostona järjestöt kehittävät yhteistyötään ja vaikuttavat yhdessä sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun ja toteutukseen, mukana Mielenterveyden keskusliitto. Yhteisenä tavoitteena ovat toimivat ja hyvinvointia tuottavat palvelut koko maakunnassa.

Kumaja

 

Mielenterveyspooli: Mukana kaikki mielenterveysalan toimijat

Mielenterveyspoolissa ovat mukana kaikki keskeiset mielenterveysalan toimijat maassamme: Ammattiliitoista mielenterveysalan yhdistyksiin sekä valtakunnallisiin ja paikallisiin jäsenyhdistyksiimme.

Tavoitteena on vaikuttaa mielenterveyden edistämiseen, mielenterveyspalveluihin ja palveluja tarvitsevien asiakkaiden ja heidän omaistensa asemaan valtakunnallisesti.

Mielenterveyspooli

Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta Eduskunnassa

Neuvottelukunta on mielenterveysjärjestöjen kokoama ja mukana ovat kaikki eduskuntapuolueet. Neuvottelukunnassa käsitellään mm. sosiaali- ja terveyshuollon lakivalmisteluita ja vaikutetaan monin tavoin mielenterveyskysymyksiin. Mukana on tietenkin Mielenterveyden keskusliitto!

MiePäOsaa: Haaste vuoropuheluun ja verkostoitumiseen

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisen kehittämisverkosto MiePäOsaa haastaa avoimeen vuoropuheluun mielenterveys- ja päihdetyön sisällöistä, menetelmistä ja eettisistä kysymyksistä ja kutsuu mukaan hanke-, koulutus- ja tutkimusyhteistyöhön. Tavoitteena on verkottaa keskenään eri alojen ammattilaisia sekä kokemus- ja vertaistoimijoita ja edistää jaettua asiantuntijuutta ja yhteiskehittämisen osaamista.

Verkoston tapaamisia järjestävät A-klinikkasäätiön kehittämisyksikkö, KokeNet – mieli mukana-projekti sekä Mielenterveyden keskusliiton jäsenjärjestö KoKoA – Koulutettut kokemusasiantuntijat ry.

Nuorisoasuntoliitto – asuntoja ja tukea nuorille

Nuorisoasuntoliitto ry eli NAL tarjoaa 27 paikkakunnalla asuntoja 18 – 29-vuotialille nuorille, tietoa ja tukea sekä asumisen tarinoita. Nuorten hyvinvointi ja yleistyvät mielenterveyden ongelmat ovat NALissa tärkeä teema.

Mielenterveyden keskusliitto on mukana NALin hallituksessa.

NAL

SOSTE – sosiaalista hyvinvointia ja järjestöjen toimintaedellytyksiä

SOSTElla on jäsenenään yli 200 sosiaali- ja terveysjärjestöä. Tavoitteena on rakentaa yhteisesti sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa.

SOSTEn ja jäsenjärjestöjen yhteisenä tehtävänä on nostaa esiin sitä, että sijoitukset hyvinvointiin ja terveyteen ovat pitkäjänteisiä yhteisiä päätöksiä, joiden toteuttamisessa järjestöillä on vahva rooli. Kattojärjestön tehtävänä on myös huolehtia järjestöjen toimintaedellytyksistä tulevaisuudessa.

Valtuuston jäsenenä toimikaudella 2018 – 2021 on Olavi Sydänmaanlakka Mielenterveyden keskusliitosta.

SOSTE

SOSTE: Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto

Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto (Potka) on yhteistyö- ja vaikuttamisverkosto Sosten jäsenjärjestöille, jotka työskentelevät potilaan oikeuksien ja aseman parissa. Mielenterveyden keskusliiton lakimies Merja Karinen on mukana Potka-verkostossa.

Skitsofreniakoalitio: Parempaa skitsofrenian hoitoa

Skitsofreniakoalitio on kuuden eri tahon yhteenliittymä, jonka tavoitteena on vaikuttaa yhteisesti skitsofrenian parempaan hoitoon kunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Mukana ovat Mielenterveyden keskusliiton lisäksi Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami, Suomen psykiatriayhdistys, Psykologiliitto, Janssen Neuroscience ja aivoterveyttä edistävä yhdistys, Suomen Aivot.

SoveLi – parempia mahdollisuuksia liikuntaan

Soveltava Liikunta SoveLi ry on valtakunnallinen liikuntajärjestö. Tavoitteena on parantaa pitkäaikaissairaiden, esimerkiksi mielenterveysongelmia kokevien ihmisten, ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan ja aktiiviseen elämäntapaan.

Jäsenenä SoveLissa on 20 valtakunnallista kansanterveys- ja vammaisjärjestöä, myös Mielenterveyden keskusliitto.

Puheenjohtajana SoveLin hallituksessa on Olavi Sydänmaanlakka.

SoveLi 

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys – potilasjaos

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys on potilaiden, ammattilaisten ja asiantuntijoiden yhteinen foorumi, jonka tehtävänä on kehittää sosiaali-ja terveydenhuolloin potilas- ja asiakasturvallisuutta. Olemme mukana yhdistyksen potilasjaoksessa.

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys

Vammaisfoorumi  – yhdenvertaisuuteen vaikuttamista

Vammaisfoorumi ry on yhteistyöverkosto, joka edistää vammaisten ihmisten yhteiskunnallista asemaa, yhdenvertaista osallistumista ja hyvinvointia. Mielenterveyden keskusliitto on mukana foorumin vaikuttajaverkostosssa.

Vammaisfoorumi

Vammaisjärjestöjen nuorisoyhteistyöryhmä

Vammaisjärjestöjen nuorisoyhteistyöryhmä VNY on 1970-luvun lopulla muotoutunut vapaamuotoinen yhteistyöfoorumi, jossa tällä hetkellä toimii 11 vammaisjärjestöä. Järjestöjä edustavat joko järjestössä nuorisotyötä tekevä toimihenkilö tai toiminnassa mukana olevat nuoret.

VNY:llä ei ole sääntöjä eikä sitä ole rekisteröity. VNY kokoontuu vuorotellen eri yhteistyökumppaneiden tiloissa. VNY:n puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sihteeri valitaan joka kokouksessa erikseen.

Onko minulla oikeus tulla takaisin? Kokonaisena töihin, vaikka osiltani olenkin sairastunut?

Olavi Sydänmaanlakka

Vates – ratkaisuja työllistymiseen sairaudesta huolimatta

Vates-säätiö herättää yhteiskunnallista keskustelua ja etsii ratkaisuja siihen, miten osatyökykyisten, pitkäaikaissairaiden ja eri tavoin vammaisten ihmisten mahdollisuus käydä töissä ja pysyä työelämässä paranisi.

Mukana Vates-säätiön valtuuskunnassa on Mielenterveyden keskusliitto ajamassa psyykkisesti sairastuneiden ihmisten asiaa. Säätiön puheenjohtajana toimii toiminnanjohtajamme Olavi Sydänmaanlakka.

Vates

Yhdenvertaisuusvaltuutettu neuvoo syrjintäasioissa

Yhdenvertaisuusvaltuutettu edistää yhdenvertaisuutta ja puuttuu syrjintään. Valtuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos on kokenut syrjintää eri syistä, esimerkiksi kansalaisuuden, kielen, uskonnon, iän, mutta myös terveydentilan tai vammaisuuden takia.

Olemme mukana vammaisasioiden jaostossa tarkastelemassa yhdenvertaisuusasioita psyykkisesti sairastuneiden näkökannalta.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Yhteistyökumppaniksi mielenterveysasioissa?

Ota yhteyttä toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakkaan: puh. 050 363 9920 tai olavi.sydanmaanlakka@mtkl.fi

 

 

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko tietää aina ensimmäisenä kuulumisemme, saada tapahtumatietomme ja muut ajankohtaiset mielenterveyskentän uutiset kätevästi suoraan sähköpostiisi? Tilaa sähköinen uutiskirjeemme. Tilaamalla uutiskirjeen annat suostumuksen tietojesi käsittelyyn tietosuojaselosteemme mukaisesti.